Zmarł Profesor Winfried Lampert

5 marca 2021 r. odszedł nasz niemiecki mistrz i przyjaciel, Profesor Winfried Lampert, wieloletni dyrektor Departamentu Ekofizjologii w Instytucie Limnologii Maxa Plancka w Plön i wieloletni dyrektor tegoż instytutu, jednej z najstarszych placówek limnologicznych na świecie.

Był wizjonerem, pionierem nowoczesnych badań limnologicznych mocno osadzonych w ekologii i biologii ewolucyjnej. Był jednym z pierwszych, którzy wyjaśnili ewolucję dobowych migracji wioślarek planktonowych. Zaprojektował infrastrukturę dedykowaną dotyczącym tego problemu badaniom (wieże planktonowe). Przez lata służyła ona limnologom z całego świata. Dzięki Niemu Jego ulubione stworzenie, Daphnia, stało się modelowym zwierzęciem w ekologii wód, i jej dedykowana jest fundamentalna książka Lamperta - Daphnia: development of a model organism in ecology and evolution wydanej w serii Excellence in ecology.

Zaproponował termin “limnoekologia” i pod tym szyldem ukazał się jego znakomity podręcznik Limnoökologie, który doczekał się kilku wydań, także w jęz. angielskim i polskim. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym Archiv für Hydrobiologie (dzisiaj Fundamental & Applied Limnology). Został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, m. in. medalem Augusta Thienemana (najwyższe odznaczenie SIL, Societas Internationalis Limnologiae), nagrodą Ecology Institute (Prize for Limnetic Ecology), medalem Winberga przyznawanym przez Rosyjskie Towarzystwo Hydrobiologiczne i nagrodą Redfielda przyznaną Mu w 2012 r. za całokształt osiągnięć przez ASLO, American Society for Limnology and Oceanography.

Był członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Był mentorem i mistrzem młodych naukowców z całego świata, z których wielu zasila dzisiaj międzynarodowe grono najlepszych limnologów. Był jednym z najwybitniejszych ekologów niemieckich i jedną z wielkich gwiazd europejskiej i światowej limnologii i ekologii. Jego późną pasją były fotografia i kinematografia podwodna. Był autorem wielu znakomitych filmów przyrodniczych, opatrzonych własnym komentarzem naukowym i perfekcyjnie dobraną przez siebie muzyką. Jego przyjaźni, życzliwego wsparcia, oraz świeżego i twórczego spojrzenia na funkcjonalne bogactwo wodnego świata, będzie nam zawsze brakowało.

 

Realizacja NETMAX