Zagrożenia cywilizacyjne (zajęcia dla studentów Artes Liberales UW)

Program

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych utożsamianych z biologicznymi aspektami funkcjonowania populacji człowieka. Są także próbą powiązania zagrożeń postrzeganych powszechnie jako unikatowe dla cywilizacji ludzkiej z czysto biologicznymi procesami zachodzącymi w populacjach zwierząt.

Informacje praktyczne

Lista tematów zajęć

 

Realizacja NETMAX