Z. Maciej Gliwicz, prof. dr hab., profesor emeritus

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 521
02-089 Warszawa
Tel.: (48 22) 55 26 518 & 55 26 518

Fax: 22 55 26 575
Email: z.m.gliwicz@uw.edu.pl

Zajmuję się ekologią behawioralną i ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb, szczególnie w kontekście roli drapieżcy. Prowadzę obecnie eksperymentalną próbę wykazania, że tacy drapieżcy-zbieracze, jakimi są ryby planktonożerne, szybko odnajdują miejsca z wysokim zagęszczeniem swych ofiar, co nieuchronnie prowadzi do eliminacji skupień zooplanktonu, a w efekcie do równomierności rozmieszczenia zwierząt planktonowych i monotonii otwartych wód jeziora czy oceanu.

Ostatnie granty

2012-2015: Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej I tropikalnej w perspektywie globalnego ocieplenia, grant NCN

2006-2009: Anty-drapieżnicze refugium niskiego zagęszczenia u Daphnia, grant MNiSW

Ostatnie publikacje

Maszczyk, P. & Gliwicz Z. M.(2014) - Selectivity by planktivorous fish at different prey densities, heterogeneities and spatial scales - Limnol. Oceanogr. 00: 0000-0000.

Gliwicz, Z. M., Maszczyk, P., Jabłoński, J. & Wrzosek, D.(2013) - Patch exploitation by planktivorous fish and the concept of aggregation as an antipredation defense in zooplankton. - Limnol. Oceanogr. 58: 1621–1639.

Gliwicz, Z. M., Maszczyk, P. & Uszko, W.(2012) - Enhanced growth at low population density in Daphnia: the absence of crowding effects or relief from visual predation? - Freshwater Biol. 57: 1166-1179.

Bartosiewicz, M. & Gliwicz, Z. M.(2011) - Temporary intermissions in capturing prey (Daphnia) by planktivorous fish (Rutilus rutilus): Are they due to scramble competition or the need for antipredation vigilance? - Hydrobiologia 668:125–136.

Gliwicz, Z. M., W.A. Wurtsbaugh, & E. Szymanska.(2010) - Absence of predation eliminates coexistence: experience from the fish-zooplankton interface - Hydrobiologia 653: 103-117.

Gliwicz Z. M., Szymanska, E. & Wrzosek, D.(2010) - Body size distribution in Daphnia populations as an effect of prey selectivity by planktivorous fish. - Hydrobiologia 643: 5-19.

Gliwicz, Z. M. and Wrzosek, D.(2008) - Predation-mediated coexistence of large- and small-bodied Daphnia at different food levels. - The American Naturalist 172: 358-374.

Publikacje najczęściej cytowane

Sommer, U., Gliwicz, Z. M., Lampert, W. & Duncan, A.(1986) - The PEG-model of seasonal succession of planktonic events in fresh waters - Arch. Hydrobiol. 106: 433-471.

Bottrell, H. H., Duncan, A., Gliwicz, Z. M. et al. (1976) - A review of some problems in zooplankton production studies - Norw. J. Zool. 24: 419-456.

Gliwicz, M. Z. (1986) - Predation and the evolution of vertical migration in zooplankton - Nature 320: 746-748.

Gliwicz, Z. M. (1990) - Food thresholds and body size in cladocerans - Nature 343: 638-640.

Gliwicz, Z. M.(1977) - Food size selection and seasonal succession of filter feeding zooplankton in an eutrophic lake. - Ekol. pol. 25: 179-225.

Gliwicz, Z. M. & W. Lampert.(1990) - Food thresholds in Daphnia species in the absence and presence of blue-green filaments. - Ecology 71: 691-702.

Gliwicz, Z. M.(1990) - Why do cladocerans fail to control algal blooms? - Hydrobiologia 200/201: 83-97.

Gliwicz, Z. M. & C. Guisande.(1992) - Family planning in Daphnia: resistance to starvation in offspring born to mothers grown at different food levels. - Oecologia 91: 464-467.

Realizacja NETMAX