Wykład dr. Mateusza Iskrzyńskiego z IIASA

 

Serdecznie zapraszamy na seminarum Zakładu Hydrobiologii we wtorek, 22 pazdziernika, o 12:15 w sali 0.38 w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, podczas którego dr Mateusz Iskrzyński z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) wygłosi wykład pt.

Wrażliwość ekosystemów na skutki wymierania gatunków: szeroka analiza empirycznych sieci troficznych

Masowe wymieranie gatunków na Ziemi zagraża całym ekosystemom. Na seminarium przedstawione zostaną wyniki symulacji dynamiki populacji przeprowadzonych dla rekordowej liczby 245 empirycznych ważonych sieci troficznych (pokarmowych) ekosystemów wodnych z całego świata.

Symulacja skutków usunięcia pojedynczego wierzchołka z analizowanych sieci zakłada proporcjonalność przepływów do populacji-źródła. Do analizy wyników wykorzystane zostały dwie rodziny modeli statystycznych stosujących wiele wskaźników struktury sieci do opisu wrażliwości ekosystemów. Okazuje się, że małe i silnie powiązane sieci troficzne są bardziej wrażliwe na pośrednie skutki wymierań. Średnia względna zmiana biomasy grupy gatunków (wierzchołka) w sieci jest w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna do liczby wierzchołków w sieci. Grupa czynników chroni przed stratą biomasy i wtórnymi wymieraniami, wśród nich różnorodność przepływów i zdublowanie ścieżek. Regresja wielokrotna pozwala na wyjaśnienie wrażliwości sieci troficznej poprzez jej strukturę (R2 na poziomie 60-91%), pokazując rolę nie tylko liczby grup gatunków, ale też sposobu w jaki wierzchołki i przepływy składają się na cały system.

 Więcej: http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocsatIIASA/Iskrzynski_Mateusz1.html

Jeśli będą z nami osoby niepolskojęzyczne, wykład odbędzie się po angielsku.

Ecosystem Vulnerability to Species Loss: a Broad Study of Real-World Food Webs

The world is facing widespread species extinctions. Seeking to understand their indirect effects on ecosystems, we analyse 245 weighted food webs from around the whole Earth. Combining a large survey of mostly aquatic empirical networks with an assessment of multiple measures of their vulnerability, we bring the first such data-based evidence into the ecological complexity-stability debate.

Assuming donor-controlled flow dynamics, we simulate the effects of removal of a single node from the studied food webs. We find that small and highly connected food webs are more vulnerable to indirect impacts of species extinctions. The average change of biomass of a group of species (node) in a food web appears to be roughly inversely proportional to the number of nodes in the network. Several factors mitigate against biomass loss and secondary extinctions, including the redundancy of pathways and heterogeneity of flows. Moreover, an abundance of cycles promotes the biomass increases that might follow an extinction. The significance of many structural indicators vanishes when analysed in combination with others, unmasking interdependencies among them. Overall, multi-dimensional ecosystem vulnerability appears to be largely explained by network structure (R2 of 60-91%), revealing the significance of not only the number of nodes, but of the way in which nodes and flows are assembled into a system.

Realizacja NETMAX