Waldemar Siuda, dr hab. prof. UW

Foto

Zakład Hydrobiologii
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

E-mail: w.siuda@biol.uw.edu.pl
Telefon: (4822) 55 26 692

Zakres moich zainteresowań obejmuje: mikrobiologiczne aspekty procesów krążenia węgla fosforu i azotu w ekosystemach wodnych; rolę i znaczenie mikroorganizmów planktonowych w procesach produkcji, respiracji i dekompozycji materii organicznej w wodach jezior; występowanie, mechanizmy działania i regulację aktywności enzymów pozakomórkowych mikroorganizmów wodnych; ewolucję statusu troficznego Wielkich Jezior Mazurskich; mechanizmy samooczyszczania się wód; bioechnologie środowiskowe oraz problemy szeroko pojętej ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych i ich zlewni.

 

Prowadzone zajęcia

Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych (wykład + ćwiczenia terenowe)

Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód (wykład + ćwiczenia)

Ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych  (wykład + ćwiczenia)

Mikrobiologia w ochronie środowiska  (wykład + ćwiczenia)

Mikrobiologiczne podstawy funkcjonowania ekosystemów wodnych (wykład + ćwiczenia) dla podyplomowych Studiów Ochrony  Środowiska przy Wydz. Biologii UW

 

Granty

“Mechanizmy produkcji, dekompozycji i respiracji materii organicznej w Wielkich Jeziorach Mazurskich” -  MNiSW, N N304 080135, 2008 - 2011 (kierownik tematu)

“Rola i znaczenie mocznika w jeziorach poddawanych silnej antropopresji” - MNiSW, 2 PO4F 065 28, 2005 – 2008 (kierownik tematu)

“Różnorodność zespołów mikroorganizmów w obrębie pętli mikrobiologicznej (microbial loop) a procesy produkcji, utylizacji i dekompozycji materii organicznej w pelagialu jezior”,- PBZ-KBN/087/P04/2003, 2003 – 2007, kierownik tematu: Ryszard Chróst (wykonawca)

“Rola bakterii osiadłych, swobodnie pływających oraz wolnych proteaz w procesie hydrolitycznej biodegradacji białek w wodach jezior o różnym stopniu eutrofizacji” - MNiSW, PO4F 05525, projekt promotorski, 2003 - 2005 (kierownik tematu)

“Regeneracja i asymilacja azotu mineralnego przez mikroorganizmy wodne” - KBN, 6 PO4 F 01521, 2000 – 2003  (kierownik tematu)

“Mikrobiologiczne wskażniki eutrofizacji wód” – KBN, 6 PO4F 030 16, 1999 – 2001, kierownik tematu: Ryszard Chróst (wykonawca)

“Partykularna i koloidalna materia organiczna jako czynnik modyfikujący aktywność ektoenzymów i tempo dekompozycji rozpuszczalnej materii organicznej w wodach jezior o różnej trofii” - KBN, 6 PO4F 044 11, 1997 -1999  (kierownik tematu)

“Mikrobiologiczne procesy dekompozycji i utylizacji materii organicznej w ekosystemach wodnych” – KBN, 1994 -1996, kierownik tematu: Ryszard Chróst (wykonawca)

“Cycling of matter in Lake Constance” - University of Constance, 1990 – 1993 (wykonawca)

 

Wybrane publikacje

Kiersztyn B., Chróst R., Kaliński T., Siuda W., Bukowska A., Kowalczyk G. & Grabowska K. (2019) Structural and functional microbial diversity along a eutrophication gradient of interconnected lakes undergoing anthropopressure. Sci. Rep 9: 11144, doi: 10.1038/s41598-019-47577-8.

Grabowska K., Bukowska A., Kaliński T., Kiersztyn B., Siuda W., Chróst R. Presence and
  identification of Legionella and Aeromonas spp. in the Great Masurian Lakes system in the
  context of eutrophication. J. Limnol.
  https://jlimnol.it/index.php/jlimnol/article/view/jlimnol.2019.1924
Siuda W, Grabowska K, Kaliński T, Kiersztyn B, Chróst RJ (2020) Trophic State,
  Eutrophication and the Threats for Water Quality of the Great Mazurian Lakes System. In:
  Costa S. (Ed) Polish River Basins and Lakes – Part I: Biological Status of Water
  Management. The Handbook of Environmental Chemistry (HEC) Springer, pp: 231.
Kiersztyn B., Kauppinen E.S., Kaliński T., Chróst R.J., Siuda W. (2018) Quantitative
  description of respiration processes in meso-eutrophic and eutrophic freshwater environments.
  Journal of Microbiological Methods 149: 1-8.
Siuda W., Kauppinen E.S, Kaliński T, Chróst R.J, Kiersztyn B. (2017) The relationship
  between primary production and respiration in the photic zone of the Great Mazurian Lakes
  (GMLS), in relation to trophicconditions, plankton composition and other ecological factors.
  Polish J Ecol 65:303-323.
Kiersztyn B., Siuda W., Chróst R. (2017) Coomassie blue G250 for visualization of active
  bacteria from lake environment and culture. Polish J Microbiol 66:365–373.
Siuda W., Chróst R.J., Kalinowska K, Ejsmont-Karabin J, Kiersztyn B (2016) The role of
  planktonic organisms in urea metabolism in lakes of temperate zone - Case study. Polish J
  Ecol 64:468-484.
Kiersztyn B., Siuda W. & Chróst R. J. 2012. Persitence of bacterial proteolytic enzymes in  lake
  ecosystems. FEMS Microb. Ecol. Published online: DOI: 10.1111/j.1574-6941.2011.01276.x
Kiersztyn, B. & Siuda, W. 2007. Białka jako substrat pokarmowy dla mikroorganizmów
 wodnych. Post. Mikrob. 46: 355-366.
Siuda W., Kiersztyn B. & Chróst R.J. 2007. The dynamics of protein decomposition in lakes of
 different trophic status - reflections on the assessment of the real proteolytic activity in situ. - J.
 Microbiol. Biotechnol., 17: 897-904.
Siuda W. & Chróst, R.J. 2006. Urea and ureolytic activity in lakes of different trophic status. ─
 Polish J. Microbiol. 55: 211-225.
Chróst R.J. & Siuda W. 2006. Microbial production, utilization, and enzymatic degradation of
 organic matter in the upper trophogenic water layer in the pelagial zone of lakes along the
 eutrophication gradient. - Limnol. Oceanogr. 51: 749-762.
Kiersztyn B., Siuda W. & Chróst R. J. 2002. Microbial Ectoenzyme Activity: Useful Parameters
 for Characterizing the Trophic Condition of Lakes. Polish Journal of Environmental Studies 11: 367-373.
Chróst R.J. & Siuda W. 2002. Ecology of microbial enzymes in lake ecosystems, str. 35-72. W:
 Burns, R. & Dick, R. (eds.), Enzymes In The Environment: Activity, Ecology, and Applications. - Mercel Dekker,Inc., New York.
Siuda W. & Chróst R.J. 2001. Utilization of selected dissolved organic phosphorus compounds
 by bacteria in lake water under non-limiting orthophosphate conditions. ─ Polish J. Environ.
 Stud. 10: 475-483.
Siuda W. & Chróst, R.J. 2000. Concentration and susceptibility of dissolved DNA for enzyme
 degradation in lake water – some methodological remarks. ─ Aquat. Microb. Ecol. 21: 195-201.
Siuda W., Chróst R.J. & Güde H. 1998. Distribution and origin of dissolved DNA in lakes of
 different traphic states.  ─ Aquat. Microb.Ecol. 15: 89-96.
Siuda W. & Güde,H. 1994. A comparative study on 5\'- nucleotidase (5\'-nase) and alkaline
 phosphatase (APA) activities in lakes. ─ Arch.Hydrobiol. 131: 211-229.
Siuda W. & Güde H. 1994. The role of phosphorus and organic carbon compounds in regulation
 of alkaline phosphatase activity and orthophosphate regeneration processes in lakes. ─ Pol.
 Arch. Hydrobiol. 41: 171-187.
Chróst R.J., Siuda W., Albrecht D. & Overbeck J. 1986. A method for determining enzymatically hydrolyzable phosphate (EHP) in natural waters. ─ Limnol. Oceanogr. 31: 662- 667.

Realizacja NETMAX