Tomasz Karasek, dr

Foto
Zakład Hydrobiologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 5.10
Tel.: (+48) 22 55 26520
Email: t.karasek@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

         Głównym obiektem moich zainteresowań naukowych są makrobezkręgowce słodkowodne. Obecnie w swoich badaniach skupiam się na wykorzystywaniu tych organizmów w monitoringu biologicznym środowisk słodkowodnych (cieków oraz drobrnych zbiorników). Interesuję się również faunistyką i ekologią ważek, a także interakcjami drapieżnik – ofiara występującymi pomiędzy wodnymi bezkręgowcami.

 

Granty:

"Wpływ obecności drapieżnych bezkręgowców  na reakcje behawioralne oraz parametry historii życia u wybranych gatunków z rodziny Physidae" Grant na Badania Własne (2012-2013) – kierownik projektu

"Testowanie i optymalizacja przyżyciowej metody badania składu taksonomicznego makrofauny bezkręgowej drobnych zbiorników wód słodkich do oceny stopnia ich degradacji" Grant na Badania Własne (2013-2014) – kierownik projektu

"Ocena stanu ekologicznego cieków na podstawie przyżyciowej analizy bentosu: opracowanie i testowanie nowej metody"  grant NCN, kierownik projektu; dr hab. Paweł Koperski (2011-2014) - wykonawca

Prowadzone zajęcia:

  • Ekologia dla bioinformatyków
  • Ekologia ogólna D
  • Ekologia ogólna M
  • Flora i fauna
  • Hydrobiologia
  • Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych
  • Zoologia

 

Publikacje:

1. Jedlikowski J., Chibowski P., Karasek T., Brambila M. 2016. Multi-scale habitat selection in highly territorial bird species: Exploring the contribution of nest, territory and landscape levels to site choice in breeding rallids (Aves: Rallidae). Acta Oecologica 73: 10-20

2. Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015. Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11(1): 21-30

3. Karasek T., Koperski P. 2015. NoMBSI - a new, Non-lethal Method for Benthos Sampling and Identification for use in biological monitoring of flowing waters - preliminary results. Hydrobiologia, 751(1): 215-227

4. Buczynski P. , Ciechanowski M. , Karasek T. 2013. Torfowisko w Martenkach (Pojezierze Wschodniopomorskie) – interesująca ostoja entomofauny wodnej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 69 (4): 315-21

5. Buczyński P., Przewoźny M., Karasek T., Kowalak E. 2010. Rzadkie, zagrożone i chronione chrząszcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae) złowione w okolicy Suwałk. Wiadomości Entomologiczne, 29 (3): 207-208

6. Buczyński P., Karasek T., Kowalak E., Kowalak J., Oder T. 2009.Przyczynek do wiedzy o ważkach (Odonata) Roztocza. Odonatrix, Olsztyn, 5 (1):1-6

Realizacja NETMAX