Tomasz Brzeziński, dr

Foto

Zainteresowania:

Badam interakcje pomiędzy zwierzętami słodkowodnymi i ich środowiskiem. Moją ulubioną grupą zwierząt są mięczaki, choć obecnie skupiam się wioślarkach. Zagadnienia, którymi się zajmuję, obejmują: ekologiczną i ewolucyjną rolę hybrydyzacji międzygatunkowej, ekspansję gatunków i skutki powodowane przez gatunki inwazyjne, relacje troficzne pomiędzy drapieżcą i ofiarą oraz wpływ jakości pokarmu na dostosowanie zwierząt.

 

Aktualne granty:

Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populacje wioślarek planktonowych. NCN 2016/21/D/NZ8/01298, czas trwania: 2017-2020

 

Wybrane publikacje:

Brzeziński T., Von Elert E. (2015) Predator evasion in zooplankton is suppressed by polyunsaturated fatty acid limitation. Oecologia 179: 687-697, doi:10.1007/s00442-015-3405-4

Brzeziński T. (2015) Filamentous cyanobacteria alter the relative fitness in a Daphnia hybrid species complex. Freshwater Biology 60: 101-110, doi:10.1111/fwb.12471

Brzeziński T., Fronk J., Trzcińska-Danielewicz J. & P. Dawidowicz (2012) Interspecific hybridization in sympatric species of Daphnia inhabiting lakes in northeastern Poland. Oceanological & Hydrobiological Studies 41: 1-6. doi:10.2478/s13545-012-0011-5

Brzeziński T. (2010)  Mieszańce międzygatunkowe – ślepa uliczka ewolucji? Wiadomości Ekologiczne 56: 141-167.

Brzeziński T., Dawidowicz P. & E. Von Elert (2010) The role of food quality in clonal succession in Daphnia: an experimental test. Oecologia 164: 379-388, doi:10.1007/s00442-010-1662-9

Brzeziński T. & E. Von Elert (2007) Biochemical food quality effects on a Daphnia hybrid complex. Limnology & Oceanography 52: 2350-2357.

Brzeziński T. & A. Kołodziejczyk (2001) Distribution of Potamopyrgus antipodarum (GRAY, 1843) in the waters of the Wigry National Park. Folia Malacologica 9: 125-135.

Realizacja NETMAX