Toksykologia środowiska

Informacje praktyczne

Test toksyczności ostrej (46h) i chronicznej (7 dni) przy użyciu organizmów modelowych.

Sporządzić raport na stopień

Wstęp 3-4 zdania

Cel. 1-3 zdania

Metody 4-6 zdań

Wyniki. 1-3 wykresów z komentarzem

Wnioski. 2-3 zdania

 

Bibliografia:

Teodora Małgorzata Traczewska. Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. 2011. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 

https://www.ibuk.pl/fiszka/38015/biologiczne-metody-oceny-skazen-srodowiska.html

 

Realizacja NETMAX