Teresa Ozimek, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 519
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 ...
Fax: 22 55 26 575
Email: t.m.ozimek@uw.edu.pl

Biologia i ekologia  hydrofitów

Rośliny w ochronie i rekultywacji wód

- oczyszczalnie hydrofitowe
- biomanipulacja
Wpływ trofii jezior na zespoły i populacje makrofitów

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Granty

Wybrane publikacje

Dawidowicz P., Ozimek T.  2013. Cladoceran Moina branchiata can not reduce suspended solids in Lemna System macrophyte wastewater treatment plant. Ecol.Eng. 58: 262-265. 
Biedunkiewicz  A, Ozimek T. 2009 - Qualitative and quantitative changes of potentially pathogenic fungi in a hydrophyte wastewater treatment plant. - Polish J. of Environ. Stud. 18: 161-166
Ozimek T. 2006 - The possibility of submerged macrophyte recovery from propagule bank in the eutrophic Lake Mikołajskie (North Poland) - Hydrobiologia 570: 127-131.
Hardej M. & Ozimek T. (2002) - The effect of sewage sludge flooding on the growth and morphometric parameters of Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steudel - Ecol. Eng. 18: 343-350.
Ozimek T. (1996) - Usefulness of Lemna minor in wastewater treatment in temperate climate - myth or fact? - Environmental Research Forum 5/6: 289-386.
Kornijów R. Gulati R. D. & Ozimek T. (1995) - Food preference of freshwater invertebrates: comparing fresh and decomposed angiosperm and filamentous alga - Freshwat. Biol. 33:205-212.
Kufel L. & Ozimek T. (1994) - Can Chara control phosphorus cycling in Lake Łuknajno (Poland)? - Hydrobiologia 275/276: 277-283.
Ozimek T., Gulati R. D. & van Donk E.(1990) - Can macrophytes be useful in biomanipulation of lakes? The Lake Zwemlust example - Hydrobiologia 200/201: 399-407.
Ozimek T. & Kowalczewski A. (1984) - Long-term changes of the submerged macrophytes in eutrophic Lake Mikołajskie - Aquat. Bot. 19: 1-11.
Ozimek T. & Klekot L.(1979) - Glyceria maxima (Hartm) Holmb. in ponds supplied with post-sewage water - Aquat. Bot. 7: 231 -239.
Ozimek T. (1978) - Effect of municipal sewage on the submerged macrophytes of a lake littoral - Ekol. Pol. 26: 3-39.

Realizacja NETMAX