Propozycje tematów prac magisterskich

Przykładowe proponowane tematy

Analiza tempa metabolizmu form przetrwalnych wioślarek na różnych etapach spoczynku – praca eksperymentalna – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych: strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiarę – dr hab. Andrzej Mikulski i mgr Monika Sysiak

Czynniki sygnalne przerywające stan spoczynku skorupiaków planktonowych – badania mechanizmu zakończenia spoczynku – praca eksperymentalna – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Długowieczność zwierząt w ogrodach zoologicznych – dr Barbara Pietrzak

Efekt matczyny u Daphnia: czy córki głodujących matek wygrywają konkurencję z potomstwem swoich sytych ciotek? – dr hab. Piotr Dawidowicz

Wpływ jakości pokarmu na międzygatunkową konkurencję wśród wioślarek – prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Krótkotrwałe (niedobowe) wędrówki pionowe Daphnia magna jako mechanizm wyboru optymalnego środowiska – prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt – dr Barbara Pietrzak

Mechanizmy wspomagające dyspersję pomiędzy wyspowymi siedliskami u bezpancerzowców – praca eksperymentalna – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Porównanie właściwości dyspersyjnych i rezydentnych form przetrwalnych skorupiaków planktonowych – badania laboratoryjne z elementami pracy terenowej – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Postrzegane zagrożenie a czas życia zwierzęcia – dr Barbara Pietrzak

Poszukiwanie determinantów długotrwałego spoczynku wszelkich organizmów – metaanaliza danych literaturowych – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Rola ogrodów zoologicznych w Polsce w ochronie naszych gatunków zagrożonych – dr Barbara Pietrzak

Różnorodność genetyczna bakterii na powierzchni mikrocząstek plastiku w obecności i w nieobecności ryby planktonożernej (wzdręgi - Scardinius erythrophthalmus) – mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Sezonowa zmienność różnorodności metabolicznej mikroorganizmów tworzących biofilmy na łodygach trzciny pospolitej. Redundancja bakterii epifitycznych w jeziorach eutroficznych – dr Bartosz Kiersztyn

Trwałość indywidualności behawioralnej u owada przechodzącego przeobrażenie zupełne – dr Barbara Pietrzak

Wpływy obecności mikrocząstek plastiku na dobowe migracje pionowe wioślarek z rodzaju Daphnia - mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Wpływ obecności mikrocząstek plastiku na siłę konkurencyjną różnych gatunków sinic i zielenic – mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Wpływ obecności mikrocząstek plastiku na relacje pasożyt (Glugoides intestinalis) - żywiciel (Daphnia magna) - mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Wpływ obecności sinic i podwyższonej temperatury na wzorzec ekspresji wybranych genów u wioślarek z rodzaju Daphnia – dr Anna Bednarska

Wpływ stosowanych w rolnictwie probiotyków na zwierzęta planktonowe – dr Barbara Pietrzak

Wpływ substancji alarmowych na behawior skorupiaków planktonowych – praca eksperymentalna – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Wpływ sztucznego światła na rozmieszczenie zwierząt w strefie pelagicznej jezior – badania mocno terenowe – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

 

Proponowane przez nas tematy prac terenowych, laboratoryjnych lub metaanalitycznych stanowią ramy, w granicach których mogą Państwo kształtować sami ostateczną tematykę pracy magisterskiej.

Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Studentów i poprowadzenie prac wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

Realizacja NETMAX