Propozycje tematów prac magisterskich

 

Poszukiwanie determinantów długotrwałego spoczynku  organizmów
Metaanaliza danych literaturowych
(M. Ślusarczyk) 
Tajemnica krótkotrwałego spoczynku form przetrwalnych wioslarek w jeziorach tatrzańskich
Analiza materiałów terenowych
(M. Ślusarczyk)

Analiza tempa metabolizmu form przetrwalnych wioślarek na róznych etapach spoczynku.
Badania laboratoryjne
(M. Ślusarczyk)

 

Mechanizm regulacji pływalności form przetrwalnych bezpancerzowców
Badania laboratoryjne
(M. Ślusarczyk)

Mechanizm zakończenia fazy głębokiego spoczynku u wioślarek
Badania laboratoryjne
(M. Ślusarczyk)
 

 

Proponowane przez nas tematy prac terenowych, laboratoryjnych lub metaanalitycznych stanowią ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy magisterskiej.

Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Studentów i poprowadzenie prac wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

Realizacja NETMAX