Propozycje tematów prac magisterskich

 

Poszukiwanie determinantów długotrwałego spoczynku wszelkich organizmów - metaanaliza danych literaturowych
(M. Ślusarczyk) 
Tajemnica krótkotrwałego spoczynku form przetrwalnych wioslarek w jeziorach tatrzańskich
badania terenowe
(M. Ślusarczyk)

 

     

Proponowane przez nas tematy prac terenowych, laboratoryjnych lub metaanalitycznych stanowią ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy magisterskiej.

Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Studentów i poprowadzenie prac wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

Realizacja NETMAX