Propozycje tematów prac magisterskich możliwych do wykonania w ZHUW

Proponowane przez nas tematy stanowią pewne ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy licencjackiej. Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony PT Studentów i poprowadzenie licencjatów wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.
 
Lista do uzupełnienia:
- Wpływ farmaceutyków na organizmy wodne (Praca eksperymentalna, Joanna Pijanowska).
- Sezonowe zmiany presji ryb, mierzone aktywnością kairomonu (Praca eksperymentalna, Joanna Pijanowska, wspólnie z dr Magdaleną Markowską).
- Czy efektywność unikania drapieżnika związana jest z długowiecznością (fizjologiczną) u Daphnia magna? (Praca eksperymentalna, Piotr Dawidowicz).
- Krótkotrwałe (niedobowe) wędrówki pionowe Daphnia magna jako mechanizm wyboru optymalnego środowiska (Praca eksperymentalna, Piotr Dawidowicz).
- Trwałość indywidualności behawioralnej u zwierzęcia klonalnego (Praca eksperymentalna, Barbara Pietrzak).
- Trwałość indywidualności behawioralnej u owada przechodzącego przeobrażenie zupełne (Praca eksperymentalna, Barbara Pietrzak).
- Trwałość indywidualności behawioralnej u żaby moczarowej (Praca eksperymentalna, Barbara Pietrzak).
- Wpływ postrzeganego zagrożenia na tempo starzenia się Daphnia (Praca eksperymentalna, Barbara Pietrzak).
- Opóźnienie procesów starzenia się u mrówek rewertytek (Praca eksperymentalna, Barbara Pietrzak we współpracy z IBD PAN).
- Wpływ stosowanych w rolnictwie probiotyków na zwierzęta planktonowe (Praca eksperymentalna, Barbara Pietrzak).
- Czynniki sygnalne przerywające stan spoczynku skorupiaków planktonowych – badania mechanizmu zakończenia spoczynku (Praca eksperymentalna, Mirosław Ślusarczyk).
- Osady denne – matnia czy bank form przetrwalnych skorupiaków planktonowych? – badania wyjaśniające mechanizm supresji rozwoju form przetrwalnych skorupiaków planktonowych przez osady jeziorne (Praca eksperymentalna, Mirosław Ślusarczyk).
- Wpływ substancji alarmowych na behawior skorupiaków planktonowych (Praca eksperymentalna, Mirosław Ślusarczyk).
- Czy istnieją feromony płciowe u cyklicznie partenogenetycznych zwierząt? (Praca eksperymentalna, Mirosław Ślusarczyk).
- Wpływ obecności sinic i podwyższonej temperatury na wybrane parametry historii życia wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia. (Praca eksperymentalna, Anna Bednarska i Piotr Dawidowicz).
- Wpływ obecności sinic i podwyższonej temperatury na wybrane parametry fizjologiczne u wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia. (Praca eksperymentalna, Anna Bednarska i Piotr Dawidowicz).
- Wpływ obecności sinic i podwyższonej temperatury na wzorzec ekspresji wybranych genów u wioślarek z rodzaju Daphnia. (Praca eksperymentalna, Anna Bednarska i Joanna Pijanowska).
- Wpływ wybranych czynników środowiskowych na skład izotopów trwałych pierwiastków (C, N, O) u wioślarek planktonowych (Praca eksperymentalna, Tomasz Brzeziński i Piotr Dawidowicz).
- Wpływ specyficznych dla gatunku cech fenotypowych na skład izotopów trwałych pierwiastków (C, N, O) u wioślarek planktonowych (Praca eksperymentalna, Tomasz Brzeziński i Piotr Dawidowicz).
- Progowe stężenia pokarmu u różnych gatunków Daphnia w obecności i nieobecności deficytów tlenowych (Praca eksperymentalna, Piotr Maszczyk i Mirosław Ślusarczyk).

Realizacja NETMAX