Propozycje tematów prac licencjackich

 

Prace literaturowe

Prace terenowe

Prace laboratoryjne

badania realizowane w ramach proponowanej tematyki wspólnej dla licencjatów i magisteriów p. Propozycje tematów prac magisterskich

 

Proponowane przez nas tematy stanowią ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy licencjackiej.

Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Studentów i poprowadzenie prac wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

 

Realizacja NETMAX