Propozycje tematów prac licencjackich możliwych do realizacji w ZHUW

Proponowane przez nas tematy stanowią pewne ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy licencjackiej. Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony PT Studentów i poprowadzenie licencjatów wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

- Wpływ farmaceutyków na faunę wodną (Praca literaturowa, Joanna Pijanowska).
- Wielkoprzemysłowa hodowla zwierząt - konsekwencje dla środowiska (Praca literaturowa, Joanna Pijanowska).
- Osobowości zwierząt i ich konsekwencje dla interakcji międzygatunkowych (Praca literaturowa, Joanna Pijanowska).
- Komunikacja w świecie ryb (Praca literaturowa, Joanna Pijanowska).
- Wpływ hipotetycznego kairomonu rybiego na behwior ucieczki u Daphnia (Praca eksperymentalna, Piotr Dawidowicz).
- Mięczaki wybranych zbiorników wodnych Warszawy o różnym wieku i pochodzeniu; ocena potencjalnych dróg ich zasiedlenia. (Praca badawcza, terenowa, Andrzej Kołodziejczyk).
- Nowe gatunki makrofauny bezkręgowej w wodach śródlądowych Polski – wpływ na gatunki rodzime, na ekosystemy i na gospodarkę. (Praca literaturowa, Andrzej Kołodziejczyk).
- Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce w ogrodach zoologicznych (Barbara Pietrzak).

Realizacja NETMAX