Problematyka badawcza

Realizowane u nas obecnie projekty badawcze - niżej na stronie

 

Ewolucyjna i populacyjna ekologia planktonu i ryb:

 • Znaczenie pokarmu i drapieżcy dla: behawioru, historii życia i morfologii osobnika; zagęszczenia i rozmieszczenia populacji; oraz struktury biocenoz wód otwartych
 • Zależności drapieżca-ofiara: fito-zooplankton, zooplankton-ryby
 • Komunikacja chemiczna, obrona indukowana
 • Migracje dobowe
 • Diapauza jako mechanizm dyspersji w czasie i przestrzeni
 • Starzenie się organizmów klonalnych
 • Optymalizacja żerowania

Ekologia litoralu jeziornego:

 • Biologia wybranych gatunków roślin (makrofitów i glonów) i zwierząt (nicienie, pijawki, skorupiaki, ślimaki), obrona przed drapieżcą, roślinożerność i detrytusożerność
 • Zależności pomiędzy glonami, makrofitami i makrofauną
 • Rola makrofitów w produkcji, cyklach biogeochemicznych oraz ochronie i rekultywacji jezior

Ekologia stresu:

 • Adaptacje do stresu biotycznego (drapieżnictwo, głód) i abiotycznego (temperatura, zasolenie i ksenobiotyki) - badania prowadzone na poziomie molekularnym i osobniczym: behawior, historie życia, morfologia
 • Adaptatywna rola efektu matczynego w fenotypowych przystosowaniach do stresu
 • Rola białek szoku cieplnego (HSP) w odpowiedzi osobnika na różne rodzaje stresu

Monitoring jakości wód i różnorodności biologicznej

Biomanipulacja, rekultywacja jezior i gospodarka rybacka

Wpływ ocieplenia klimatu na osobniki, populacje i biocenozy wodne

Biologia gatunków inwazyjnych i dynamika inwazji

 

 

Realizowane obecnie granty Narodowego Centrum Nauki

Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych: strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiarę
Kierownik: mgr Monika Sysiak
Konkurs: PRELUDIUM 16; Rozpoczęcie projektu: 2019; Czas trwania projektu:

Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku
Kierownik: mgr Ewa Babkiewicz 
Konkurs: PRELUDIUM 16; Rozpoczęcie projektu: 2019; Czas trwania projektu:

 

Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunków inwazyjnych ryb słodkowodnych
Kierownik: mgr Alicja-Pawelec Olesińska
Konkurs: PRELUDIUM 15; Rozpoczęcie projektu: 2019; Czas trwania projektu:

 

Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału małych gatunków w zespołach zooplanktonu w ciepłych jeziorach
Kierownik: dr Piotr Maszczyk
Konkurs: SONATA 12; Rozpoczęcie projektu: 2017-08; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt
Kierownik: dr Barbara Pietrzak
Konkurs: SONATA 12; Rozpoczęcie projektu: 2017-08; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

 

Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populacje wioślarek planktonowych
Kierownik: dr Tomasz Brzeziński
Konkurs: SONATA 11; Rozpoczęcie projektu: 2017-02; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Wpływ sztucznego światła w nocy na interakcję zwierzęta planktonowe-ryby planktonożerne w systemach pelagicznych
Kierownik: mgr Joanna Tałanda
Konkurs: PRELUDIUM 11; Rozpoczęcie projektu: 2017-02; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

 

Wpływ obecności sinic i warunków prognozowanego ocieplenia klimatu na elementy ekologii rozrodu wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia
Kierownik: dr Anna Bednarska
Konkurs: SONATA 9; Rozpoczęcie projektu: 2016-02-19; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

 

Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernych
Kierownik: prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz
Konkurs: OPUS 8; Rozpoczęcie projektu: 2015-08-03; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

 

W poszukiwaniu chemicznej natury kairomonu w relacji ryby plankonożerne - wioślarki planktonowe
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Pijanowska
Konkurs: OPUS 7; Rozpoczęcie projektu: 2015-02-06; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy
Kierownik: dr Piotr Maszczyk
Konkurs: PRELUDIUM 7; Rozpoczęcie projektu: 2015-02-06; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

 

Realizacja NETMAX