Problematyka badawcza

Lista projektów badawczych realizowanych aktualnie w ZHUW 

Problematyka badawcza w ZHUW 

Ewolucyjna i populacyjna ekologia planktonu i ryb:

 • Znaczenie pokarmu i drapieżcy dla: behawioru, historii życia i morfologii osobnika; zagęszczenia i rozmieszczenia populacji; oraz struktury biocenoz wód otwartych
 • Zależności drapieżca-ofiara: fito-zooplankton, zooplankton-ryby
 • Komunikacja chemiczna, obrona indukowana
 • Migracje dobowe
 • Starzenie się organizmów klonalnych
 • Optymalizacja żerowania

Ekologia litoralu jeziornego:

 • Biologia wybranych gatunków roślin (makrofitów i glonów) i zwierząt (nicienie, pijawki, skorupiaki, ślimaki), obrona przed drapieżcą, roślinożerność i detrytusożerność
 • Zależności pomiędzy glonami, makrofitami i makrofauną
 • Rola makrofitów w produkcji, cyklach biogeochemicznych oraz ochronie i rekultywacji jezior

Ekologia stresu:

 • Adaptacje do stresu biotycznego (drapieżnictwo, głód) i abiotycznego (temperatura, zasolenie i ksenobiotyki) - badania prowadzone na poziomie molekularnym i osobniczym: behawior, historie życia, morfologia
 • Adaptatywna rola efektu matczynego w fenotypowych przystosowaniach do stresu
 • Rola białek szoku cieplnego (HSP) w odpowiedzi osobnika na różne rodzaje stresu

Monitoring jakości wód i różnorodności biologicznej

Biomanipulacja, rekultywacja jezior i gospodarka rybacka

Wpływ ocieplenia klimatu na osobniki, populacje i biocenozy wodne

Biologia gatunków inwazyjnych i dynamika inwazji

Oddziaływanie sztucznego światła na organizmy wodne  

 

Diapauza jako mechanizm dyspersji organizmów wodnych i lądowych w czasie i przestrzeni

 

 

Projekty badawcze realizowane aktualnie w ZHUW

 Wpływ bojowych środków trujących na wybrane parametry historii życia i mikrobiotę w przewodzie pokarmowym ryb

Kierownik: Wojciech Wilczyński 
Konkurs: PRELUDIUM 19; Rozpoczęcie projektu: 2021; Czas trwania projektu:     

Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmami wodnymi

Kierownik: dr Piotr Maszczyk
Konkurs: OPUS 18; Rozpoczęcie projektu: 2020; Czas trwania projektu:

Jakość i ilość pokarmu jako czynniki regulujące konkurencję w zespołach gatunków wioślarek planktonowych różniących się wielkością ciała

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
Konkurs: OPUS 17; Rozpoczęcie projektu: 2020; Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych: strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiarę

Kierownik: mgr Monika Sysiak
Konkurs: PRELUDIUM 16; Rozpoczęcie projektu: 2019; Czas trwania projektu:

Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku
Kierownik: mgr Ewa Babkiewicz 
Konkurs: PRELUDIUM 16; Rozpoczęcie projektu: 2019; Czas trwania projektu:

Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunków inwazyjnych ryb słodkowodnych

Kierownik: mgr Alicja-Pawelec Olesińska
Konkurs: PRELUDIUM 15; Rozpoczęcie projektu: 2019; Czas trwania projektu:

 

Realizacja NETMAX