Pracownia specjalizacyjna (I rok studiów magisterskich)

Program

Program pracowni specjalizacyjnej w Zakładzie Hydrobiologii, semetr zimowy 2021/22:

prowadzący   semestr 1  
  termin forma  
MS 8XI ćwiczenia Spotkanie organizacyjne, plan zajęć. Prezentacja wyposażenia laboratoriów ZHUW
AB 15XI ćwiczenia Szkolenie z obsługi podstawowej aparatuty laboratoryjnej ZH. 
AB 22XI ćwiczenia Przygotowanie mediów hodowlanych. Prowadzenie przez 2+2 tyg hodowli glonowych i zwierzęcych na zaliczenie 
AB 29XI ćwiczenia Sposoby poszukiwania informacji naukowej. Seminarium +  ćwiczenia. Znaleźć i przeczytać artykuł dot problemu pseudoreplikacji w badaniach eksperymentalnych
MS 6XII seminarium Metodyka prowadzenia badań naukowych: wady i zalety prac terenowych, laboratyjnych, symulacyjnych. Dyskusja jak unikać pseudoreplikacji.
JP? 13XII seminarium Jak i gdzie skutecznie aplikować o fundusze badawcze? Wybór projektu DSM do prezentacji
MS 20XII seminarium Prezentacja wybranych projektów DSM na zaliczenie, 1 student - 1 projekt
  20XII-17I konsultacje Przygotowanie projektu DSM własnej pracy dyplomowej na stopień'
  17I-24I konsultacje Recenzja projektu DSM innego magistranta na stopień
       
       
       
       
prowadzący tydzień zajęć   semestr 2, letni
    forma temat
  1 konsultacje Poprawa projektu DSM własnej pracy dyplomowej na zaliczenie
  2 zajęcia terenowe? Szkolenie z obsługi podstawowej aparatury terenowej
MS 3 seminarium Metodyka prowadzenia badań naukowych 2. Zadanie domowe: przygotować propozycję 1 miniprojektu tygodniowych badań laboratoryjnych lub terenowych
AB/MS 4 seminarium Prezentacja propozycji miniprojektów badań tygodniowych: celu i metodyki badawczej (1 student - 1 projekt, metodyki i potrzebnych zasobów), wybór 1 wspólnego projektu, uzgodnienie metodyki badawczej, potrzebnych materiałów i aparatury badawczej
  5-7 konsultacje Realizacja projektu badawczego
AB/MS 8 ćwiczenia Statystyczna analiza wyników wspólnych badań 
AB/BP 9 seminarium Metody prezentacji prac badawczych: plakaty, wystapienia ustne, publikacje   - podobieństwa i różnice
  10-11 konsultacje Przygotowanie wspólnego plakatu z badań laboratoryjnych
AB 12 seminarium Prezentacje własnych prac licencjackich - uwagi dot. sposobu prezentacji i metodyki badawczej (na ocenę)
  13 konsultacje Poprawa plakatu na zaliczenie

 

koordynator pracowni: Mirosław Ślusarczyk

 

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywaja się w poniedziałki w godz. 11.30-14.00 

w listopadzie spotykamy sie w pracowni 314B na Wydziale Biologii ul. Miecznikowa 1.

 

 

Przeczytać, zrozumieć, stosować 

Stuart H. Hurlbert. 1984. Pseudoreplication and the Design of Ecological Field Experiments. Ecological Monographs. 54: 0012-9615

 

Dostep do zasobów elektronicznych udostępnianych przez UW po autoryzacji.

Odnosnik do miejsca autoryzacj:

https://login.han.buw.uw.edu.pl/login/login.html

Oceny

Rok akademicki 2021/2022

Ocena za pracownię, semestr zimowy
numer albumu ocena za projekt DSM ocena za recenzję  ocena za 1 semestr
  waga
70%
waga 30%  
446474 3.5 3.8 3+
371404 5 3.8 5
398038 4 5 4+
387951 4.5 4.2 4+

 

Realizacja NETMAX