Pracownia specjalizacyjna (I rok studiów magisterskich)

Program

Program pracowni specjalizacyjnej w Zakładzie Hydrobiologii, semetr zimowy 2019/2020:
    semestr 1
termin forma  
21X ćwiczenia Spotkanie organizacyjne, plan zajęć. Prezentacja wyposażenia laboratoriów ZHUW
28X ćwiczenia Szkolenie z obsługi podstawowej aparatuty laboratoryjnej ZH na zaliczenie. 
4XI ćwiczenia Przygotowanie mediów hodowlanych. Prowadzenie przez 2+2 tyg hodowli glonowych i zwierzęcych na zaliczenie 
8XI konsultacje Sposoby poszukiwania informacji naukowej. Seminarium +  ćwiczenia. Znaleźć i przeczytać artykuł dot problemu pseudoreplikacji w badaniach eksperymentalnych
18XI seminarium Metodyka prowadzenia badań naukowych: wady i zalety prac terenowych, laboratyjnych, symulacyjnych. Dyskusja jak unikać pseudoreplikacji. Zadanie domowe: przygotować propozycję 1 miniprojektu 1 tyg badań laboratoryjnych
23-24XI zajęcia terenowe Szkolenie z obsługi podstawowej aparatury terenowej
25XI seminarium Prezentacja propozycji miniprojektów badań terenowych: celu i metodyki badawczej (1 student - 1 projekt terenowy + 1 projekt eksperymentalny), wybór 1 wspólnego projektu, uzgodnienie metodyki badawczej, potrzebnych materiałów i aparatury badawczej
2-22XII konsultacje realizacja projektu w Warszawie
  konsultacje analiza materiału w laboratorium 
     

 
    semestr 2, letni
  forma temat
24II seminarium Statystyczna analiza danych laboratoryjnych  - PAST lub R
2III seminarium Metody prezentacji prac badawczych: plakaty, wystapienia ustne, publikacje   - podobieństwa i różnice
9III konsultacje Przygotowanie wspólnego plakatu z badań laboratoryjnych
  konsultacje Poprawa plakatu na zaliczenie
  konsultacje Przygotowanie prezentacji własnej pracy licencjackiej
16III seminarium Przerwa na wirusa
23III seminarium Jak i gdzie skutecznie aplikować o fundusze badawcze?
30III seminarium Prezentacja wybranych projektów DSM na zaliczenie, 1 student - 1 projekt
6IV   Prezentacje własnych prac licencjackich - uwagi dot. sposobu prezentacji i metodyki badawczej (na ocenę)
6IV-27IV konsultacje Przygotowanie projektu DSM własnej pracy dyplomowej na stopień'
4-11V konsultacje Recenzja projektu DSM innego magistranta na stopień
25V konsultacje Poprawa projektu DSM własnej pracy dyplomowej na zaliczenie

 

Formularz wniosku i oceny projektu DSM można znaleźć w zakładce Materiały pomocnicze.

koordynator pracowni: Mirosław Ślusarczyk

 

Informacje praktyczne

Przeczytać, zrozumieć, stosować 

Stuart H. Hurlbert. 1984. Pseudoreplication and the Design of Ecological Field Experiments. Ecological Monographs. 54: 0012-9615

 

Dostep do zasobów elektronicznych udostępnianych przez UW po autoryzacji.

Odnosnik do miejsca autoryzacj:

https://login.han.buw.uw.edu.pl/login/login.html

Oceny

Rok akademicki 2019/2020

 

  pierwszy semestr      
  wagi 0.4 0.6    
nr albumu hodowle zaangażowanie plakat średnia ważona ocena ostateczna  1 sem
376329 zal 5 4 4.40 4+
336869 zal 4 4 4.00 4
412512 zal 4.5 4 4.20 4
426345 zal 4.5 4 4.20 4
376354 zal 4 4 4.00 4

 


oceny      
do 3,40 – dostateczny;  
powyżej 3, 41 do 3,80 – dostateczny plus;
powyżej 3,81 do 4,20 – dobry;  
powyżej 4,21 do 4,60 – dobry plus;
powyżej 4,61 do 4,90 – bardzo dobry;
powyżej 4,91 – celujący.  

  drugi semestr          
wagi 0.1 0.1 0.5 0.3    
nr albumu zaangażowanie ocena prezentacji licencjatu ocena projektu DSM ocena recenzji średnia ważona ocena ostateczna  2 sem
376329 5 5 4.7 4.7 4.76 5
336869 4 4 4 4.9 4.27 4+
412512 4 4 4.2 4.8 4.34 4+
426345 4 4.5 3.8 4.7 4.16 4

 

Realizacja NETMAX