Prace doktorskie

 

 • Tałanda J. 2021 - The effect of artificial light at night on interactions between planktivorous fish and their prey. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, promotor pomocniczy dr Piotr Maszczyk
 • Pawelec-Olesińska A. 2020 - Ecological and behavioural factors determining relationships between native and invasive species of freshwater fish. Promotor dr hab. Paweł Koperski, promotor pomocniczy dr Piotr Maszczyk
 • Radzikowski J. 2019 - Właściwości form przetrwalnych Daphnidae z akwenów o różnym stopniu zmienności warunków środowiskowych. Promotor dr hab. Mirosław Ślusarczyk
 • Grzesiuk-Bieniek M. 2019 - The effect of pharmaceuticals on selected components of aquatic food web. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Karasek T. 2018 - Opracowanie i testowanie nowej metody oceny stanu ekologicznego środowisk słodkowodnych na podstawie przyżyciowej analizy bentosu. Promotor dr hab. Paweł Koperski
 • Maszczyk P. 2016 - Rozmieszczenie idealnie swobodne Daphnia w gradiencie obfitości pokarmu i w gradiencie niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy - ryby planktożernej. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz
 • Sikora A. 2016 - Wpływ temperatury na skład gatunkowy i strukturę wielkości zespołów zooplanktonu jeziornego. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 • Bednarska A. 2013 - Wpływ nitkowatych sinic (Cyanobacteria) na dostosowanie wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Pietrzak B. 2011 - Ekologia długowieczności Daphnia. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Brzeziński T. 2010 - Ekologia trzech sympatrycznych gatunków Daphnia i ich hybryd. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 • Bernatowicz P. 2009 - Wpływ polichorowanych bifenyli na wioślarki planktonowe z kompleksu Daphnia longispina. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Rygielska-Szymańska E. 2009 - W jakim stopniu struktura wiekowa populacji Daphnia odzwierciedla selektywną presję drapieżnika - ryby planktonożernej? Promotor  prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz
 • Rutkowski D. 2006 - Dzienne i nocne rozmieszczenie fauny naroślinnej w litoralu jeziornym- Promotor  prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz
 • Abrusán G. 2003 - The role of fluid mechanics in the feeding ecology of planktonic cladocerans - Promotor  dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Słoń J. 2003 - Dobowe zmiany rozmieszczenia młodych ryb karpiowatych w jeziorach Pojezierza Mazurskiego. - Promotor  prof.dr hab. Z. Maciej Gliwicz
 • Mikulski A. 2002 - Wpływ historii życia matki na fenotyp osobników potomnych: model Daphnia. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Ślusarczyk M. 1999 - Diapauza jako mechanizm obrony przed drapieżnictwem u Daphnia magna Straus. - Promotor  prof.dr hab. Z. Maciej Gliwicz.
 • Koperski P. 1998 - Behawioralna obrona litoralnych larw owadów przed drapieżnictwem -Promotor  prof. dr hab. Andrzej Prejs.
 • Jachner A. 1996 - Zmiany rozmieszczenia i aktywności pokarmowej uklei (Alburnus alburnus (L.)) pod wpływem chemicznej informacji o drapieżcy - Promotor  prof.dr hab. Z. Maciej Gliwicz.
 • Dawidowicz P. 1988 - Warunki niezbędne dla skutecznej kontroli zagęszczenia glonów przez zwierzęta planktonowe - Promotor  prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz.
 • Kamiński M. 1985 - Funkcjonowanie populacji słodkowodnego mszywioła Plumatella Fungosa (Pall.). - Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Pijanowska J. 1984 - Zmienność morfologiczna i inne mechanizmy obrony przed drapieżnictwem w populacjach trzech gatunków Daphnia. - Promotor  prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz
 • Kołodziejczyk A. 1983 - Występowanie gastropoda w litoralu jeziornym i ich znaczenie w produkcji i przekształceniach detrytusu. Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Papińska K. 1982 - Występowanie w jeziorach, cykl życiowy i odżywianie się Mesocyclops leuckarti Claus (Cyclopoida, Copoepoda). - Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Pereira De Ramos E. 1980 - The ecological role of Characeae in the lake littoral. - Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Niewiadomska U. 1979 - Wpływ ścieków komunalnych na peryfiton litoralu jeziornego. - Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Bastardo H. 1978 - Laboratory studies on decomposition of littoral plants. Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Głowacka I. 1976 - Odżywianie się larw Lepidoptera w litoralu jeziornym. Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Prejs K. 1976 – Ekologia nicieni (Namatoda) różnych środowisk jeziornych. Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Soszka G. 1975 - Zależności ekologiczne między fauną naroślinną i roślinnością zanurzoną. - Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Kowalczewski A. 1973 - Peryfiton w strefie roślinności zanurzonej jeziora mikołajskiego. Promotor  prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 • Prejs A. 1971 - Odżywianie się introdukowanych i autochtonicznych ryb niedrapieżnych w eutroficznym jeziorze Warniak. Promotor  prof. dr hab. Kazimierz Petrusewicz
 • Gliwicz Z.M. 1967 - Badania nad odżywianiem się zooplanktonu pelagicznego w jeziorach o różnej trofii. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Petrusewicz
 • Rybak J.I. 1967 - Osady denne jezior różnych typów troficznych. Promotor prof. dr hab. Kazimierz Petrusewicz

 

Realizacja NETMAX