Piotr Maszczyk, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 513
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26530
Fax.: 22 55 26575
Email: p.maszczyk@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

Interesuję się ekologią ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb zarówno na poziomie osobniczym, jak również populacyjnym. Przede wszystkim badam indukcję mechanizmów obronnych przed drapieżnictwem i to, jak zmienia się ta indukcja wraz ze zmianą obfitości zasobów. W pracy magisterskiej wykazałem, że niebezpieczeństwo ze strony ryby planktonożernej wywołuje silniejszą reakcję obronną najedzonej ofiary, niż głodnej. Natomiast projekt mojej rozprawy doktorskiej dotyczy modyfikacji rozmieszczenia idealnie swobodnego w gradiencie pokarmu przez gradient niebezpieczeństwa.

 

Granty:

Grant 2014/15/B/NZ8/00245, 2015 – 2018 „Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernych”, wykonawca.

Grant 2014/13/N/NZ8/02462, 2014 – 2017 „Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy”, kierownik.

Grant 2014/12/T/NZ8/00287, 2014 „Rozmieszczenie idealnie swobodne Daphnia w gradiencie obfitości pokarmu i w gradiencie niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy - ryby planktonożernej”, kierownik.

Grant 2011/03/B/N28/02093, 2012 – 2015 „Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej i tropikalnej w aspekcie globalnego ocieplenia”, wykonawca.

Grant N N304 067336, 2009 – 2012 „Koncepcja rozmieszczenia idealnie swobodnego w gradientach obfitości pokarmu i niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy”, kierownik.

 

Publikacje:

Maszczyk, P. 2016. Miniature plankton columns used to study the depth distribution of zooplankton in gradients of food, predation risk, temperature, and UV radiation. Limnology and Oceanography Methods. 14: 210-223.

Gliwicz, Z. M. i Maszczyk, P. 2016. Heterogeneity in prey distribution allows for higher food intake in planktivorous fish, particularly when hot. Oecologia. 180:383–399.

Bartosiewicz, M., Jabłoński, J., Kozłowski, J. i Maszczyk, P. 2015. Does limited space for carrying eggs explain indeterminate growth in Daphnia? Journal of Plankton Research. 37: 417-428.

Maszczyk P., i Gliwicz Z.M. (2014) Selectivity by planktivorous fish at different prey densities, heterogeneities and spatial scales. Limnology and Oceanography 59: 68-78. Pdf

Maszczyk P., Bartosiewicz M., Jurkowski J.E., i Wyszomirski T. (2014) Temperature, prey density and interference competition in a planktivorous fish (Rutilus rutilus). Limnology 15: 155-162. Pdf

Gliwicz Z.M., Maszczyk P., Jabłoński J., i Wrzosek D. (2013) Patch exploitation by planktivorous fish and the concept of aggregation as an antipredation defense in zooplankton. Limnology and Oceanography 58: 1621-1639.

Maszczyk P., i Bartosiewicz M. (2012) Threat or treat: the role of fish exudates in the growth and life history of Daphnia. Ecosphere 3 (10): 1–19. Pdf

Gliwicz Z.M., i Maszczyk P., Uszko W. (2012) Enhanced growth at low population density in Daphnia: The absence of crowding effects or relief from visual predation? Freshwater Biology 57 (6): 1166–1179. Pdf

Maszczyk P. (2008) Koncepcja rozmieszczenia idealnie swobodnego: czy tylko zasoby? Wiadomości Ekologiczne LIV. 3: 113–141. Pdf

Gliwicz Z. M., i Maszczyk P. (2007) Daphnia growth is hindered by chemical information on predation risk at high but not at low food levels. Oecologia 150: 706–715.

Gliwicz Z. M., Dawidowicz P., i Maszczyk P. (2006) Low-density anti-predation refuge in Daphnia and Chaoborus? Archiv fuer Hydrobiologie 167: 101–114.

Ozimek T., i Maszczyk P. (2006) Effect of Phragmites australis on soil processes in horizontal subsurface flow constructed wetlands. Proc. International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control 1035–1043. Pdf

Realizacja NETMAX