Piotr Maszczyk, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 513
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26530
Fax.: 22 55 26575
Email: p.maszczyk@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

Interesuję się ekologią ogólną i ekologią ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb, zarówno na poziomie osobniczym, populacyjnym, jak i na poziomie zespołu populacji. Obecnie podejmuję się przede wszystkim wyjaśnienia przyczyn, dla których zwierzęta zmiennocieplne są mniejsze w podwyższonej temperaturze środowiska. Zajmuję się również wyznaczeniem kształtu odpowiedzi funkcjonalnej dla ryb planktonożernych i tym, jak jej kształt zależy od warunków eksperymentalnych, w których jest wyznaczany. Dodatkowo, biorę udział w kilku projektach dotyczących zbadania wpływu gatunków inwazyjnych ryb na współwystępujące z nimi gatunki rodzime oraz wpływu mikroplastiku, substancji chemicznych wchodzących w skład tzw. broni chemicznej i artefaktycznego światła w nocy na ekologię zwierząt wodnych. Kolejny projekt, w którym biorę udział, dotyczy zbadania wpływu temperatury na tempo uczenia się ryb.

 

Granty:

Grant OPUS NCN (2019/35/B/NZ8/04523) 2020 – 2023 „The effects of microplastics on several ecological interactions between aquatic organisms”, kierownik.

Grant SONATA NCN (2016/23/D/NZ8/03532) 2017 – 2020 „Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału małych gatunków w zespołach zooplanktonu w ciepłych jeziorach”, kierownik.

Grant OPUS NCN (2014/15/B/NZ8/00245) 2015 – 2020 „The rapidity of numerical, behavioural, physiological, neurobiological and social responses to temperature increase (Q10) of planktivorous fish”, kierownik.

Grant Iuventus Plus MNiSW (0489/IP1/2016/74) „Populacyjna odpowiedź funkcjonalna ryby planktonożernej – efekty wielkości układu eksperymentalnego i heterogenności w rozmieszczeniu pokarmu” kierownik.

Grant PRELUDIUM NCN (2014/13/N/NZ8/02462) 2014 – 2017 „Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy”, kierownik.

Grant ETIUDA NCN (2014/12/T/NZ8/00287) 2014 „Rozmieszczenie idealnie swobodne Daphnia w gradiencie obfitości pokarmu i w gradiencie niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy - ryby planktonożernej”, kierownik.

Grant Własny MNiSW (N N304 067336) 2009 – 2012 „Koncepcja rozmieszczenia idealnie swobodnego w gradientach obfitości pokarmu i niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy”, kierownik.

 

Publikacje:

1. Maszczyk P., Tałanda J., Babkiewicz E., Leniowski K. i Urban P. (2021) Daphnia depth selection in gradients of light intensity from different artificial sources: an evolutionary trap? Limnology and Oceanography 00: 000-000.

2. Czub M., Nawała J., Popiel S., Brzeziński T., Maszczyk P., Sanderson H., Maser E., Gordon D., Dziedzic D., Dawidziuk B., Pijanowska J., Fabisiak J., Szubska M., Lang T., Vanninen P., Niemikoski H., Missiaen T., Lehtonen K., Bełdowski J. i Kotwicki L. (2021) Acute aquatictoxicity of arsenic-based chemical warfare agents to Daphnia magna. Aquatic Toxicology 00: 000-000. doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105693

3. Kunjiappan S., Sankaranarayanan M., Kumar B. K., Pavadai P., Babkiewicz E., Maszczyk P., Glodkowska-Mrowka E., Arunachalam S., Pandan S. R. K., Ravishankar V., Baskararaj S., Vellaichamy S., Arulmani  L. i Panneerselvam T. (2021) Capsaicin-loaded solid lipid nanoparticles: design, biodistribution, in silico modeling and in vitro cytotoxicity evaluation. Nanotechnology 32: 95-101

4. Brzeziński T., Czub M., Nawała J., Gordon D., Dziedzic D., Dawidziak B., Popiel S. i Maszczyk P. (2020) The effects of chemical warfare agent Clark I on the life histories and stable isotopes composition of Daphnia magna. Environmental Pollution 266: 115-142.

5. Czub M., Nawała J., Popiel S., Dziedzic D., Brzeziński T., Maszczyk P. Sanderson H., Fabisiak J., Bełdowski J. i Kotwicki L. (2020) Acute aquatic toxicity of sulfur mustard and its degradation products to Daphnia magna. Marine Environmental Research 161: 105077.

6. Babkiewicz E., Bazała M., Urban P., Maszczyk P., Markowska M. i Gliwicz Z. M. (2020) The effects of temperature on the proxies of visual detection of Danio rerio larvae: observations from the optic tectum. Biology Open 9: bio047779 doi: 10.1242/bio.047779

7. Kunjiappan S., Govindaraj S., Parasuraman P., Sankaranarayanan M., Arunachalam S. Palanisamy P., Mohan U.P., Babkiewicz E., Maszczyk P., Sivakumar V. i Theivendren P. (2020) Design, insilico modelling and functionality theory of folate receptor targeted Myricetin-loaded bovine serum albumin nanoparticle formulation for cancer treatment. Nanotechnology 00: 000-000. DOI: 10.1088/1361-6528/ab5c56

8. Maszczyk P., Babkiewicz E., Ciszewski K., Dąbrowski K., Dynak P., Krajewski K., Urban P. Żebrowski M. i Wilczyński W. (2019) Combined effects of elevated epilimnetic temperature and metalimnetic hypoxia on the predation rate of planktivorous fish. Journal of Plankton Research 41: 709-722.

9. Wilczynski W., Dynak P., Babkiewicz E., Bernatowicz P., Leniowski K. i Maszczyk P. (2019) The combined effects of hypoxia and fish kairomones on several physiological and life history traits of Daphnia. Freshwater Biology 64: 2204-2220.

10. Maszczyk P. i Brzeziński T. (2018) Body size, maturation size and growth rate of Crustaceans. Book chapter 2. Natural History of The Crustacea. Vol 5 (Life histories) Eds. M. Thiel i G. Wellborn.

11. Maszczyk P., Babkiewicz E., Czarnocka-Cieciura M. Gliwicz Z.M., Uchmański J. i Urban P. (2018) Ideal free distribution of Daphnia under predation risk – model predictions and experimental verification. Journal of Plankton Research 40: 471-485.

12. Tałanda J., Maszczyk P. i Babkiewicz E. (2018) The reaction distance of a planktivorous fish (Scardinius erythrophthalmus) and the evasiveness of its prey (Daphnia pulex × pulicaria) under different artificial light spectra. Limnology 19: 311-319.

13. Maszczyk P. i Wurtsbaugh W.A. (2017) Brine shrimp grazing and fecal production increase sedimentation to the deep brine layer (monimolimnion) of Great Salt Lake, Utah. Hydrobiologia 802: 7-22.

14. Maszczyk P. (2016) Miniature plankton columns used to study the depth distribution of zooplankton in gradients of food, predation risk, temperature, and UV radiation. Limnology and Oceanography Methods 14: 210-223.

15. Gliwicz Z. M. i Maszczyk P. (2016) Heterogeneity in prey distribution allows for higher food intake in planktivorous fish, particularly when hot. Oecologia 180: 383–399.

16. Bartosiewicz M., Jabłoński J., Kozłowski J. i Maszczyk P. (2015) Brood space limitation of reproduction may explain growth after maturity in differently sized Daphnia species. Journal of Plankton Research 37: 417-428.

17. Maszczyk P., i Gliwicz Z.M. (2014) Selectivity by planktivorous fish at different prey densities, heterogeneities and spatial scales. Limnology and Oceanography 59: 68-78. Pdf

18. Maszczyk P., Bartosiewicz M., Jurkowski J.E., i Wyszomirski T. (2014) Temperature, prey density and interference competition in a planktivorous fish (Rutilus rutilus). Limnology 15: 155-162. Pdf

19. Gliwicz Z.M., Maszczyk P., Jabłoński J., i Wrzosek D. (2013) Patch exploitation by planktivorous fish and the concept of aggregation as an antipredation defense in zooplankton. Limnology and Oceanography 58: 1621-1639.

20. Maszczyk P., i Bartosiewicz M. (2012) Threat or treat: the role of fish exudates in the growth and life history of Daphnia. Ecosphere 3 (10): 1–19. Pdf

21. Gliwicz Z.M., i Maszczyk P., Uszko W. (2012) Enhanced growth at low population density in Daphnia: The absence of crowding effects or relief from visual predation? Freshwater Biology 57 (6): 1166–1179. Pdf

22. Maszczyk P. (2008) Koncepcja rozmieszczenia idealnie swobodnego: czy tylko zasoby? Wiadomości Ekologiczne LIV. 3: 113–141. Pdf

23. Gliwicz Z. M., i Maszczyk P. (2007) Daphnia growth is hindered by chemical information on predation risk at high but not at low food levels. Oecologia 150: 706–715.

24. Gliwicz Z. M., Dawidowicz P., i Maszczyk P. (2006) Low-density anti-predation refuge in Daphnia and Chaoborus? Archiv fuer Hydrobiologie 167: 101–114.

25. Ozimek T., i Maszczyk P. (2006) Effect of Phragmites australis on soil processes in horizontal subsurface flow constructed wetlands. Proc. International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control 1035–1043. Pdf

Realizacja NETMAX