Piotr Dawidowicz, prof. dr hab.

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 516
02-089 Warszawa
Tel.: +48 22 55 26534
Fax.: +48 22 55 26575
Email: p.dawidowicz@uw.edu.pl
profil na Google Scholar

Interesuję się ekologią ewolucyjną i behawioralna zwierząt wodnych, zwłaszcza zooplanktonu i ryb, oraz zastosowaniami ekologii w rozwiązywaniu problemów środowiskowych (biomanipulacja). Zajmuję się badaniami indukowanych mechanizmów obronnych zwierząt planktonowych, badaniami ewolucji długowieczności u wioślarek planktonowych a także analizą wpływu zmian klimatycznych na zespoły planktonu jeziornego, szczególnie na interakcje pomiędzy cyjanobakteriami  a zooplanktonem filtrującym i pomiędzy zooplanktonem a rybami.

Prowadyone zajęcia:

Ekologia ekosystemów
Ekologia dla bioinformatyków
Hydrobiologia
Mechanizmy ewolucji II
Produktywność i eksploatacja ekosystemów,
Sterowanie populacją i eksploatacja populacji                               

 

Granty

„Wpływ temperatury na skład gatunkowy i strukturę wielkości zespołów zooplanktonu jeziornego" (NCN, 2011-2013), kierownik projektu
„Interakcje sinice – wioślarki planktonowe w warunkach prognozowanego ocieplenia klimatu” (NCN, 2009-2011, kier. Anna Bednarska), wykonawca
„Funkcjonowanie oczyszczalni hydrofitowych z roślinami pleustonowymi w strefie klimatu umiarkowanego” (MNiSW, 2010-2013, kier. Teresa Ozimek), wykonawca.
„Ekologiczne i molekularne aspekty starzenia się – model Daphnia” (MNiSW, 2007-2009, kier. Barbara Pietrzak), wykonawca
„Niskie zagęszczenie jako obrona przed drapieżcą? Daphnia jako model” (2006-2009, kier. Z. Maciej Gliwicz), wykonawca
 „Tolerancja na zasolenie – model Daphnia” (MNiSW, 2005-2008, kier. Andrzej Mikulski), wykonawca
 

Wybrane publikacje

Dawidowicz P., Ozimek T. 2013. Cladoceran Moina branchiata can not reduce suspended solids in Lemna System macrophyte wastewater treatment plant. Ecol.Eng. 58: 262-265.                      
Dawidowicz P., Prędki P. i Pietrzak B. 2013. Depth-selection behavior and longevity in Daphnia: an evolutionary test for the predation-avoidance hypothesis. Hydrobiologia 715: 87–91.               
Bednarska A, Los J. & Dawidowicz P. 2010. Temperature-dependent effect of filamentous cyanobacteria on Daphnia magna life history traits. J. LIMNOL. 70: 353-358.
Brzezinski T, Dawidowicz P. & von Elert E. 2010. The role of food quality in clonal succession in Daphnia: an experimental test. Oecologia 164: 379-388
Dawidowicz P., Prędki P. & Pietrzak B. 2010. Shortened lifespan: another cost of fish-predator avoidance in cladocerans? Hydrobiologia 643: 27–32
Bednarska A., Dawidowicz P. 2007. Change in filter-screen morphology and depth selection: uncoupled responses of Daphnia to the presence of filamentous cyanobacteria. Limnol. Oceanogr. 52: 2358-2363.
Szulkin M. i Dawidowicz P. & Dodson S.I. 2006. Behavioural uniformity as a response to cues of predation risk. Anim. Behav. 71: 1013-1019.
Dawidowicz P., Prejs A., Engelmayer A., Martyniak A., Kozłowski A., Kufel L. & Paradowska M. 2002 - Hypolimnetic anoxia hampers top-down manipulations in the eutrophic lake - Freshwat. Biol. 47: 2401-2409.
Brewer M.C., Dawidowicz P. & Dodson S.I. 1999.  Interactive effects of fish kairomone and light on Daphnia escape behavior - J. Plankt. Res. 21: 1317-1335.
DeMeester L., Dawidowicz P., van Gool E. & Loose C.J.  1999. Ecology and evolution of predator induced behavior of zooplankton: depth selection behavior and diel vertical migration - In: R. Tollrian, C.D. Harvell (Eds.) The ecology and evolution of inducible defenses. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
Perrow M.R., Meijer M.-L., Dawidowicz P. & Coops H. 1997. Biomanipulation in shallow lakes: state of the art - Hydrobiologia 342/343: 355-365.
Loose C. J. & Dawidowicz P. 1994. Trade-offs in diel vertical migration by zooplankton: the costs of predator avoidance - Ecology 75: 2255-2263.
Dawidowicz P. & Loose C.J. 1992b. Metabolic costs during predator-induced diel vertical migration in Daphnia - Limnol. Oceanogr. 37: 665-669.
Dawidowicz P., Pijanowska J. & Ciechomski K. 1990 - Vertical migrations of Chaoborus larvae is induced by the presence of fish - Limnol. Oceanogr. 35: 1631-1637.
Dawidowicz P., Gliwicz Z.M. & Gulati R.D. 1988. Can Daphnia magna prevent a blue-green algal bloom in hypertrophic lake? A laboratory test - Limnologica (Berlin) 19: 21-26.
Dawidowicz P. & Pijanowska J.1984. Population dynamics in cladoceran zooplankton in the presence and absence of fishes - J. Plankt. Res. 6: 953-959.
Dawidowicz P. & Gliwicz Z.M. 1983. Food of brook charr in extreme oligotrophic conditions of an alpine lake - Env. Biol. Fish - 8: 55-60.

Realizacja NETMAX