Paweł Koperski, dr hab., prof. UW

Foto

 

Najbardziej interesuję się filozofią i metodologią nauki. Najważniejszym natomiast obiektem moich naukowych zainteresowań są słodkowodne zwierzęta, zwłaszcza pijawki i owady. Zajmuję się ich ochroną, ekologią, taksonomią i filogenetyką, zależnościami troficznymi z ich udziałem a także wykorzystaniem tych zwierząt w monitoringu biologicznym. W zakres moich zainteresowań wchodzą również statystyczne i numeryczne metody analizy danych, wykorzystywane w faunistyce i ekologii.

Prowadzone przedmioty:

  • Flora i Fauna (koordynator)
  • Zoologia konserwatorska (koordynator)
  • Hydrobiologia dla MSOŚ (koordynator)
  • Wstep do biologii dla MSOŚ
  • Entomologia
  • Hydrobiologia

Granty:

Aktualnie jestem kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: "Ocena stanu ekologicznego cieków na podstawie przyżyciowej analizy bentosu: opracowanie i testowanie nowej metody"

2011/01/B/NZ9/02590, 140000/501/GR-4038

okres realizacji 30 miesięcy - 2011-12-13, 2014-06-12

 

Wybrane publikacje:

1. Jakubik B., Koperski P. i Lewandowski K. 2014. Diversity of Mollusca in lowland river-lake system: lentic versus lotic patches - Polish Journal of Ecology 62: 335–348. Pdf./sites/default/files/images/JakubikKoperskiLewandowski-2014-0.pdf

1. Koperski P., Milanowski R., Krzyk A. 2011 - Searching for the cryptic speciation in Erpobdella octoculata (L.) (Hirudinea: Clitellata): discordance between the results of genetic analysis and cross-breedin experiments. Contributions to Zoology, 80: 85-94. Pdf

2. Koperski P. 2011 - Diversity of freshwater macrobenthos and its use in biological assessment: A critical review of current applications. Environmental Reviews 19: 16-31. Pdf

3. Koperski P. 2010. Urban environments as habitats for rare aquatic species: The case of leeches (Euhirudinea, Clitellata) in Warsaw freshwaters. Limnologica 40: 233-240. Pdf

4. Koperski P. 2010. Diversity of macrobenthos in lowland streams: ecological determinants and taxonomic specificity. Journal of Limnology, 69: 88-101. Pdf

5. Koperski P., Gołub M. 2006. Application of new regional biotic index APODEMAC, in environmental quality assessment of lowland streams. Polish Journal of Ecology 54: 311-320. Pdf

6. Kołodziejczyk A. i Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

7. Koperski P., Dumnicka E., Galas J. 2011 - Abiotic parameters determining fauna composition in the karstic springs. - Polish Journal of Ecology 59: 77-87. Pdf/sites/default/files/images/Koperski%2C%20Dumnicka%2C%20Galas_2011-0.pdf

Realizacja NETMAX