Nowe pomysły, nowe granty

Informujemy o dwóch nowych grantach naukowych finansowanych ze środków NCN, realizowanych w Zakładzie Hydrobiologii.

dr Barbara Pietrzak otrzymała w ramach konkursu OPUS19 dofinansowanie  na realizację projektu zatytułowanego:

Epigenetyka superklonów rzuca nowe światło na ewolucję

natomiast Wojciech Wilczyński otrzymał w ramach konkursu PRELUDIUM19 dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego:

Wpływ bojowych środków trujących na wybrane parametry historii życia i mikrobiotę w przewodzie pokarmowym ryb

Gratulujemy laureatom konkursów.

 

Pełna lista realizowanych projektów w ZHUW

Realizacja NETMAX