Monika Sysiak, mgr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 513
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 600
Fax: 22 55 26 575
Email: ma.sysiak@student.uw.edu.pl

Realizacja NETMAX