Mirosław Ślusarczyk, dr hab., prof. UW

Foto

Zakład Hydrobiologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 515
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26530
Fax.: 22 55 26575
Email: m.slusarczyk@uw.edu.pl

profil na Google scholar
profil na ResearchID
profil na Research Gate 
ORCID: 0000-0002-2311-5033

Kierownik Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii UW w Pilchach

 

Zainteresowania badawcze:

 • adaptacje organizmów  do niekorzystnych warunków abiotycznych (granice tolerancji fizjologicznej) oraz biotycznych (mechanizmy obronne przed drapieżcą),
 • interakcje międzygatunkowe, w szczególności relacje drapieżnik - ofiara i konkurencja
 • międzygatunkowa i wewnątrzganunkowa komunikacja chemiczna pomiędzy organizmami wodnymi 
 • strategie rozwojowe i rozrodcze organizmów w zmiennych środowiskach
 • właściwości, funkcje i konsekwencje spoczynku (diapauzy) organizmów
 • obiekt badań: skorupiaki planktonowe oraz ryby
 • teren badań: zbiorniki wodne oraz cieki
 • metody badawcze: eksperymenty laboratoryjne, terenowe i symulacyjne

więcej o zainteresowaniach badawczych

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Granty

 • Ewolucja odporności aktywnych i spoczynkowych form organizmów na oddziaływanie skrajnych warunków abiotycznych w zmiennych okresowo środowiskach (kierownik projektu NCN 2013-2016)
 • Plankton drobnych astatycznych zbiorników wodnych. Studium dyspersji w czasie i przestrzeni (główny wykonawca projektu MNiSW, 2011-2014)
 • Mechanizmy dyspersji form przetrwalnych planktonowych wioślarek (kierownik projektu MNiSW, 2004-2008)
 • Diapauza u wioślarek planktonowych jako indukowana obrona przed drapieżcą (kierownik projektu KBN, 2001-2003)
 • Ultimate causes of summer diapause of Daphnia pulicaria in the lake Brome (kierownik projektu GRIL, Kanada, 2002)
 • Plasticity of spatio-temporal fish avoidance mechanisms in Daphnia (kierownik projektu GRIL, Kanada, 2001)
 • Strategie życiowe wioślarki Daphnia pulicaria w jeziorach tatrzańskich o różnej presji selekcyjnej (kierownik projektu KBN, 1996-1999)
 • Diapauza jako mechanizm obrony przed drapieżnictwem u wioślarek (główny wykonawca projektu KBN, 1995-1999)

Wybrane publikacje

 • Ślusarczyk M., Pinel-Alloul B., Pietrzak B. (2019) - Mechanisms facilitating dispersal of dormant eggs in a planktonic crustacean. In: Alekseev V., Pinel-Alloul B. (eds) Dormancy in Aquatic Organisms. Theory, Human Use and Modeling. Monographiae Biologicae, vol 92.  pp 137-161. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21213-1_8

 • Ślusarczyk M., Chlebicki W., Pijanowska J., Radzikowski J. (2019) - The role of the refractory period in diapause length determination in a freshwater crustacean. Scientific Reports 9: 11905. https://doi.org/10.1038/s41598-019-48389-6 

 • Ślusarczyk M., Flis S. (2019) - Light quantity, not photoperiod terminates diapause in the crustacean Daphnia  Limnol. Oceanogr.  64: 124-130. DOI:10.1002/lno.11023

 • Ślusarczyk M., Starzyński J, Bernatowicz P. (2017) - How long to rest in unpredictably changing habitats? - PLoS ONE 12(4): e0175927. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175927

 • Ślusarczyk M., Grabowski T. , Pietrzak B. (2015) - Quantification of floating ephippia in lakes: A step to better understanding high dispersal propensity of freshwater plankters. Hydrobiologia 798: 61–72. DOI: 10.1007/s10750-015-2437-4

 • Ślusarczyk M., Ochocka A., Cichocka D. (2012) - The prevalence of diapause response to risk of size selective predation in small and large bodied prey species. Aquatic Ecology 46: 1-8. DOI: 10.1007/s10452-011-9376-6

 • Ślusarczyk M., Rybicka B. (2011) - Role of temperature in diapause response to fish kairomones in crustacean Daphnia - Journal of Insect Physiology 57: 676-680.

 • Ślusarczyk M. (2009) - Extended lifespan traded for diapause in Daphnia - Freshwater Biology 54: 2252-2262

 • Ślusarczyk M, Pietrzak B. (2008) - To sink or float: the fate of dormant offspring is determined by maternal behaviour in Daphnia - Freshwater Biology 53: 569–576.

 • Ślusarczyk M, Dawidowicz P.,Rygielska E. (2005) - Hide, rest or die: a light-mediated diapause response to the threat of fish predation in Daphnia magna - Freshwater Biology 50: 141-146.

 • Ślusarczyk M, Rygielska E. (2004) - Fish faeces as the primary source of chemical cues inducing fish avoidance diapause in Daphnia magna - Hydrobiologia 526: 231-234.

 • Ślusarczyk M. (2004) Environmental plasticity of fish avoidance diapause response in Daphnia magna. Journal of Limnology 63 (Suppl1): 70-74.

 • Ślusarczyk M. (2001) - Food threshold for diapause in Daphnia under the threat of fish predation - Ecology 82: 1089-1096.

 • Ślusarczyk M. (1999) - Predator induced diapause in Daphnia magna may require two chemical cues - Oecologia 119: 159-165. 

 • Ślusarczyk M. (1998) - Diapauza jako strategia przetrwania (Diapause as a strategy for survival) - Wiadomości Ekologiczne 44: 279-303.

 • Ślusarczyk M. (1995) - Predation-induced diapause in Daphnia - Ecology, 76, 1008-1013.

Realizacja NETMAX