Marcin Żebrowski

Foto

Zakład Hydrobiologii, 
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 5.10
02-089 Warszawa

Tel. 609-96-98-98
E-mail: marcin.zebrowski@student.uw.edu.pl

W kręgu moich zainteresowań jest biologia ogólna. Moje prace dyplomowe dotyczyły wpływu chemicznej informacji o niebezpieczeństwie ze strony drapieżcy oraz łącznego wpływu podwyższonej temperatury w epilimnionie i hypoksji w metalimnionie jeziornym na tempo żerowania ryb planktożernych. Obecnie, w ramach pracy doktorskiej, zajmuję się zbadaniem wpływu obecności mikrocząstek plastiku na zależności konkurencyjne między planktonowymi organizmami słodkowodnymi (zoo- i fitoplanktonem).

Realizacja NETMAX