Konkurencja i drapieżnictwo

Program

W tym roku (2020/2021) zajęcia odbywają się zdalnie.

Drapieżnictwo (I połowa semestru)

1. Przystosowania drapieżców – od znajdywania do trawienia ofiary
2. Wybiórczość pokarmowa i optymalizacja żerowania
3. Przystosowania ofiary do unikania drapieżcy I: pre-encounter
4. Przystosowania ofiary do obrony przed drapieżcą II: post-encounter
5. Bezpośrednie efekty drapieżnictwa. Dynamika populacji. Efekty ryzyka
6. Pośrednie efekty drapieżnictwa. Sieci troficzne. Różnorodność gatunkowa
7. Koewolucja w układach drapieżca-ofiara. Kontrola biologiczna

Konkurencja (II połowa semestru)

Informacje praktyczne

 

Wykłady dotyczą ekologii i ewolucji dwóch rodzajów interakcji międzygatunkowych: konkurencji i drapieżnictwa i podzielone są odpowiednio na dwie części:

Część 1. Drapieżnictwo

Przystosowania drapieżników zwiększające szanse spotkania ofiary i zakończonego sukcesem ataku. Wybiórczość pokarmowa i optymalizacja żerowania. Przystosowania ofiary do unikania drapieżcy: I. pre-encounter, II. post-encounter. Bezpośrednie efekty drapieżnictwa. Pośrednie efekty drapieżnictwa. Koewolucja w układach drapieżca-ofiara. Roślinożerność. Kontrola biologiczna.

Prowadzi: dr Barbara Pietrzak, Zakład Hydrobiologii

Część 2. Konkurencja

Zasoby środowiska, koncepcja niszy ekologicznej, nakładanie się nisz. Konkurencja i jej rodzaje. Intensywność oddziaływań, konkurencyjne wykluczanie, współwystępowanie konkurujących gatunków. Asymetria oddziaływań konkurencyjnych, dominacja konkurencyjna. Metody badania konkurencji. Mechanizmy i efekty oddziaływań konkurencyjnych. Konkurencja a kształtowanie się zespołów wielogatunkowych, teoria zespołu konkurencyjnego, gildie. Rola konkurencji i drapieżnictwa w kształtowaniu struktury biocenoz.

Prowadzi: dr Agnieszka Kloch, Zakład Ekologii

 

Szczegółowy opis części 1

1. Klasyfikacja konsumentów. Sekwencja zdarzeń podczas spotkania drapieżca-ofiara. Przystosowania drapieżców zwiększające szanse spotkania ofiary i zakończonego schwytaniem i konsumpcją ataku.

2. Wybiórczość pokarmowa i optymalizacja żerowania.

3. Przystosowania ofiary do unikania drapieżcy I: pre-encounter. Elastyczność obrony. Mechanizmy zapobiegające spotkaniu z drapieżnikiem.

4. Przystosowania ofiary do unikania drapieżcy II: post-encounter. Mechanizmy zniechęcające drapieżnika lub uniemożliwiające mu atak, schwytanie i konsumpcję ofiary.

5. Bezpośrednie efekty drapieżnictwa. Efekty ryzyka i ekologia strachu. Dynamika liczebności populacji.

6. Pośrednie efekty drapieżnictwa. Wpływ drapieżnictwa na strukturę zespołu ofiar. Sieci i kaskady troficzne. Różnorodność gatunkowa.

7. Koewolucja w układach drapieżca-ofiara. Kontrola biologiczna.

Realizacja NETMAX