Karolina Grabowska, mgr

Foto

Zakład Hydrobiologii
Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Żwirki i Wigury 101, p. 2.122
Email: karolina.grabowska@biol.uw.edu.pl
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Grabowska3
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=LUkFYIoAAAAJ&hl=pl

 

Zajmuję się zagadnieniami z zakresu wpływu antropopresji na ekologię mikroorganizmów wód powierzchniowych. W swoich badaniach skupiam się na zagrożeniach mikrobiologicznych oraz strukturze taksonomicznej i fizjologicznej bakteriocenozy w zbiornikach wodnych  w kontekście eutrofizacji i zmian klimatu.

 

Granty:

„Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior Mazurskich” – NCN OPUS 2015/17/B/NZ9/01552 (2016-2019), wykonawca

„Występowanie wolno-żyjących ameb jako rezerwuaru drobnoustrojów patogennych w wybranych zbiornikach wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich o różnym stopniu eutrofizacji” (2018-2019) – mikrogrant, Uniwersytet Warszawski

 

Publikacje:

  • Grabowska K., Bukowska A., Kaliński T., Kiersztyn B., Siuda W., Chróst R.J., 2019. Presence and identification of Legionella and Aeromonas spp. in the Great Masurian Lakes system in the context of eutrophication. J. Limnol. 79(1):30-42, doi: 10.4081/jlimnol.2019.1924.
  • Kiersztyn B., Chróst R., Kaliński T., Siuda W., Bukowska A., Kowalczyk G., Grabowska K., 2019. Structural and functional microbial diversity along a eutrophication gradient of interconnected lakes undergoing anthropopressure. Sci. Rep. 9:11144.
  • Siuda W., Grabowska K., Kaliński T., Kiersztyn B., Chróst R.J., 2020. Trophic State, Eutrophication and the  Threats for Water Quality of the Great Mazurian Lakes System. In: Costa S. (Ed) Polish River Basins and Lakes – Part I: Biological Status of Water Management. The Handbook of Environmental Chemistry (HEC). Publishing: Springer, ISBN 978-3-030-12122-8.
  • Terech-Majewska E., Pajdak J., Platt-Samoraj A., Szczerba-Turek A., Bancerz-Kisiel A., Grabowska K. 2016. Characterization of Yersinia enterocolitica strains potentially virulent for humans and animals in river water. J. Appl. Microbiol.121:554-560.
  • Terech-Majewska E., Grudniewska J., Bernard A., Pajdak J., Schulz P., Kaczorek E., Szczucińska E., Grabowska K., Szweda W., Siwicki A.K. 2015. Immunostymulacja i szczepienia w profilaktyce chorób ryb. Hliwa P., Woźniak M., Król J., Gomułka P. (Ed), Ochrona zdrowia ryb w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności. Wydawnictwo: PUH “Janter”, ISBN: 9788394220631.

Realizacja NETMAX