Hydrobiologia

Program

Program ćwiczeń Hydrobiologia 2021/2022

nr

Data

Temat

Osoby prowadzące

1

6, 8.X.2021

Hydrologia

dr hab. M. Slusarczyk
 

2

13, 15.X.2021

Śródlądowe wody stojące jako środowisko życia organizmów (warunki fizyczne, chemiczne, trofia ekosystemów wodnych

dr hab. M. Slusarczyk

3

20, 22.X.2021

Wody płynące jako środowisko życia organizmów

dr hab. A. Mikulski

4

27, 29.X.2021

Mikroplankton heterotroficzny wód śródlądowych

dr B. Kiersztyn

5

3, 5.XI.2021

Sukcesja sezonowa fitoplanktonu

dr hab. I. Jasser

6

17, 19.XI.2021

Sukcesja sezonowa zooplanktonu

dr A. Bednarska

7

24, 26.XI 2021

Rola makrofitów w środowiskach słodkowodnych

dr A. Bednarska

8

1, 3.XII.2021

Makrofauna wód śródlądowych.  

dr hab. P. Koperski

9

8, 10.XII.2021

Wykorzystanie makrofany jako biotycznych wskaźników stanu ekologicznego wód śródlądowych 

dr hab. P. Koperski

10

15, 17.XII. 2021

Ryby wód śródlądowych.

dr hab. A. Mikulski

11

12, 14.I.2022

Zooplankton wód śródlądowych

dr hab. M. Slusarczyk

12

19, 21.I.2022

Behawior zooplanktonu.

dr A. Bednarska

13

26, 28,I,2022

Fitoplankton

dr hab. I. Jasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje praktyczne

Ćwiczenia z Hydrobiologii w roku 21/22 roku planowane są  w trybie stacjonarnym w sali 5.03 w budynku CNBCh, Żwirki i Wigury 101.

gr.1, środy g. 10.15 - 13.30
gr. 2, środa g. 14.45 - 18.00
gr. 3, piątek g. 9.00 - 12.15

Realizacja NETMAX