Hydrobiologia

Program

Program ćwiczeń Hydrobiologia 2020/2021

Program ćwiczeń został przeniesiony do witryny

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3410
Poniżej znajduje się wstępny i być może nieaktualny program ćwiczeń w chwili, gdy go czytasz. 

Aktualizacja programu będzie odbywac sie na stronie

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3410.  

 

nr

Data

Temat

Tryb zajęć

Osoby prowadzące

1

14.X.2020

Hydrologia

zdalny

dr hab. M. Slusarczyk

2

21.X.2020

Śródlądowe wody stojące jako środowisko życia organizmów (warunki fizyczne, chemiczne, trofia ekosystemów wodnych

zdalny

dr hab. A. Mikulski

3

28.X.2020

Wody płynące jako środowisko życia organizmów

zdalny

dr hab. A. Mikulski

4

4-5.XI.2020

Mikroplankton heterotroficzny wód śródlądowych

zdalny

dr B. Kiersztyn

5

18.XI.2020

Sukcesja sezonowa fitoplanktonu.

zdalny

dr hab. I. Jasser

6

25.XI.2020

Sukcesja sezonowa zooplanktonu

zdalny

Prof. dr hab. P. Dawidowicz

7

2.XII 2020

Zooplankton zbiorników słodkowodnych.

zdalny

dr hab. M. Slusarczyk

8

9.XII.2020

Makrofity wód śródlądowych.

zdalny

dr hab. I. Jasser

9

16.XII.2020

Makrofauna w monitoringu biologicznym.

zdalny

dr hab. P. Koperski

10

13.I. 2021

Ryby wód śródlądowych.

zdalny

dr hab. A. Mikulski

11

20.I.2021

Sieci troficzne środowisk słodkowodnych.

zdalny

dr hab. P. Koperski

12

27.I.2021

Behawior zooplanktonu.

zdalny

Prof. dr hab. P. Dawidowicz

13

 

Sprawdzian

zdalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje praktyczne

Część zajęć odbędzie się w sposób stacjonarny na kampusie Ochota w sali 5.03 w budynku CNBCh, w zmniejszonych grupach ćwiczeniowych, część w trybie zdalnym, 

w środy , w godzinach: I grupa 10.15-13.25, II grupa 14.45-17.55

Informacje które ćwiczenai w jaki sposób będa sie odbywały znajduja się na stronie 

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3410.  

Ćwiczenia koordynuje dr hab. Mirosław Ślusarczyk, m.slusarczyk@uw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja NETMAX