Ewa Babkiewicz, mgr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 518
Fax: 22 55 26 575

E-mail: e.babkiewicz@biol.uw.edu.pl

Granty:

Grant PRELUDIUM NCN (2018/31/N/NZ8/03269) 2019 – 2022 „Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku”, Kierownik.

Grant SONATA NCN (2016/23/D/NZ8/03532) 2017 – 2020 „Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału małych gatunków w zespołach zooplanktonu w ciepłych jeziorach”, wykonawca.

Grant Iuventus Plus MNiSW (0489/IP1/2016/74) „Populacyjna odpowiedź funkcjonalna ryby planktonożernej – efekty wielkości układu eksperymentalnego i heterogenności w rozmieszczeniu pokarmu”, wykonawca.

Grant OPUS NCN (2014/15/B/NZ8/00245) 2015 – 2018 „Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernych”, wykonawca.

Grant PRELUDIUM NCN (2014/13/N/NZ8/02462) 2014 – 2017 „Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy”, wykonawca.

Grant OPUS NCN (2011/03/B/N28/02093) 2012 – 2015 „Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej i tropikalnej w aspekcie globalnego ocieplenia”, wykonawca.
 

Publikacje:

1. Maszczyk P., Tałanda J., Babkiewicz E., Leniowski K. i Urban P. (2021) Daphnia depth selection in gradients of light intensity from different artificial sources: an evolutionary trap? Limnology and Oceanography 00: 000-000.
 
2. Kunjiappan S., Sankaranarayanan M., Kumar B. K., Pavadai P., Babkiewicz E., Maszczyk P., Glodkowska-Mrowka E., Arunachalam S., Pandan S. R. K., Ravishankar V., Baskararaj S., Vellaichamy S., Arulmani  L. i Panneerselvam T. (2021) Capsaicin-loaded solid lipid nanoparticles: design, biodistribution, in silico modeling and in vitro cytotoxicity evaluation. Nanotechnology 32: 95-101.
 
3. Babkiewicz, E., Bazała, M., Urban, P., Maszczyk, P., Markowska, M., Gliwicz, Z. M. (2020) The effects of temperature on the proxies of visual detection of Danio rerio larvae: observations from the optic tectum. Biology Open, 9(7).
 
4. Maszczyk P., Babkiewicz E., Ciszewski K., Dąbrowski K., Dynak P., Krajewski K., Urban P. i Wilczyński W. (2019) Combined effects of elevated epilimnetic temperature and metalimnetic hypoxia on the predation rate of planktivorous fish. Journal of Plankton Research. 41: 709-722.
 
5. Wilczynski W., Dynak P., Babkiewicz E., Bernatowicz P., Leniowski K., Maszczyk P. (2019) The combined effects of hypoxia and fish kairomones on several physiological and life history traits of Daphnia. Freshwater Biology. 64: 2204-2220.
 
6. Kunjiappan S., Govindaraj S., Parasuraman P., Sankaranarayanan M., Arunachalam S. Palanisamy P., Mohan U.P., Babkiewicz E., Maszczyk P., Sivakumar V. i Theivendren P. (2019) Design, insilico modelling and functionality theory of folate receptor targeted Myricetin-loaded bovine serum albumin nanoparticle formulation for cancer treatment. Nanotechnology. 00: 000-000. DOI: 10.1088/1361-6528/ab5c56
 
7. Kunjiappan, S., Panneerselvam, T., Govindaraj, S., Parasuraman, P., Baskararaj, S., Sankaranarayanan, M., …, Babkiewicz E., Jeyakumar A., i Lakshmanan, M. (2019) Design, In Silico Modelling, and Functionality Theory of Novel Folate Receptor Targeted Rutin Encapsulated Folic Acid Conjugated Keratin Nanoparticles for Effective Cancer Treatment. Anti-cancer agents in medicinal chemistry. DOI:
10.2174/1871520619666190702145609
 
8. Maszczyk P., Babkiewicz E., Czarnocka-Cieciura M. Gliwicz Z.M., Uchmański J. i Urban P. (2018) Ideal free distribution of Daphnia under predation risk – model predictions and experimental verification. Journal of Plankton Research. 40: 471-485.
 
9. Tałanda J., Maszczyk P., Babkiewicz E. (2018) The reaction distance of a planktivorous fish (Scardinius erythrophthalmus) and the evasiveness of its prey (Daphnia pulex × pulicaria) under different artificial light spectra. Limnology. 19: 311-319.
 
10. Gliwicz Z. M., Babkiewicz E., Kumar R., Kunjiappan S., Leniowski K. 2017. Warming increases the number of apparent prey in reaction field volume of zooplanktivorous fish. Limnology and Oceanography. 63(S1): S30-S43.
 

 

Realizacja NETMAX