Elżbieta Minkowska

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 506
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 518
Fax: 22 55 26 575
e.minkowska@uw.edu.pl

Realizacja NETMAX