Ekologia behawioralna

Program

Plan ćwiczeń w 2018 roku

Na program ćwiczeń składają się dwie części:

Projekt realizowany w ZOO (prowadzi dr Tomasz Grotat) (prezentacje w sali 4.32)

Projekt realizowany w laboratorium lub przestrzeni miejskiej (prowadzi dr Barbara Pietrzak) (seminaria w sali 5.03)

 

Harmonogram działań (projekt miejski lub laboratoryjny)

Lab 1. 14 marca. Wprowadzenie w tematykę zajęć i wybór tematyki projektu badawczego

Czym jest behawior? Czym zajmuje się ekologia behawioralna? Jak środowisko wpływa na behawior? Jakie są ekologiczne konsekwencje zachowań poszczególnych osobników w populacji?

Wybrane zagadnienia: efekty urbanizacji, heterogenność rozmieszczenia, osobowości zwierząt

Pozostałe terminy uzgodnimy podczas spotkania 14 marca:

Lab 2. Postawienie pytań badawczych oraz sformułowanie i wyjaśnienie hipotez

Lab 3. Przegląd i wybór metod zbioru i analizy danych

Lab 4. Omówienie projektu i organizacja badań

Lab 5. Robocza prezentacja wyników i ich dyskusja

Lab 6. Recenzja tekstu naukowego

Realizacja NETMAX