Bartosz Kiersztyn, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 2.127, II piętro
02-089 Warszawa
Tel. (48) 22 55 26 447
Email: kiersztyn@biol.uw.edu.pl, b.kiersztyn@uw.edu.pl

Zainteresowania:

Zajmuję się mikrobiologią wód, skupiając się na ekosystemach jeziorowych. Interesują mnie relacje między mikroorganizmami i rola, jaką mikroorganizmy pełnią w harmonijnym funkcjonowaniu jezior oraz  jak antropopresja wpływa na zaburzenie biologicznej homeostazy.

Uszczegółowiając, w kręgu moich zainteresowań leżą następujące zagadnienia:

 • Różnorodność taksonomiczna i metaboliczna bakterii osiadłych i swobodnie pływających w jeziorach o różnej trofii wód podlegających zróżnicowanej antropopresji – połączenie struktury z funkcją.
 • Czynniki wpływające na kolonizację komórek fitoplanktonu przez bakterie i tworzenie biofilmów w wodach jeziornych.
 • Antybiotykooporność naturalnych zespołów bakterii jeziorowych.
 • Techniki obrazowania umożliwiające detekcję grup taksonomicznych organizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz różnorodnych przejawów ich aktywności metabolicznej.
 • Procesy enzymatycznej degradacji materii organicznej in situ oraz czynniki wpływające na ich efektywność.
 • Molekularna detekcja bakterii patogennych obecnych w wodach jezior.
 • Czynniki środowiskowe wpływające na rozprzestrzenianie się chorób bakteryjnych przenoszonych drogą wodną.
 • Zależność pomiędzy występowaniem w wodach jezior Legionella spp. oraz Areomonas spp. a strukturą taksonomiczną towarzyszących im mikroorganizmów z domeny bacteria.

 

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych

Mikrobiologia w ochronie środowiska

Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód

Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych

Biogeochemia

Historia Toksykologii

Hydrobiologia

 

Granty:

 • „Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior Mazurskich”, NCN nr 2015/17/B/NZ9/01552 (2016-2018) - główny wykonawca
 • Bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna bakterii swobodnie pływających i osiadłych kolonizujących tonące cząstki sestonu. — projekt własny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N304 023237 ( 2009-2012) - kierownik projektu.
 • Rola mikrowarstwy powierzchniowej i aktywności mikroorganizmów neustonowych (APP, bakterie) w obiegu materii organicznej w jeziorach humusowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N304 4156 33, okres realizacji: 2007-2009 – wykonawca

 

Wybrane publikacje:

 • Siuda W, Grabowska K, Kaliński T, Kiersztyn B & Chróst R J (2020) Trophic State, Eutrophication, and the Threats for Water Quality of the Great Mazurian Lake System. In Handbook of Environmental Chemistry 231–260.
 • Kiersztyn B, Chróst R, Kaliński T, Siuda W, Bukowska A, Kowalczyk G, Grabowska K (2019) Structural and functional microbial diversity along a eutrophication gradient of interconnected lakes undergoing anthropopressure. Sci Rep 9:11144.
 • Kiersztyn B, Kauppinen  E S, Kaliński, T, Chróst, R & Siuda W (2018) Quantitative description of respiration processes in meso-eutrophic and eutrophic freshwater environments. J. Microbiol. Methods 149, 1–8.
 • Kiersztyn B, Siuda W, Chróst R (2017) Coomassie blue G250 for visualization of active bacteria from lake environment and culture. Polish J Microbiol 66:365–373
 • Skarzyńska E, Kiersztyn B, Wilczyńska P, Jakimiuk A, Lisowska-Myjak B (2017) Total proteolytic activity and concentration of alpha-1 antitrypsin in meconium for assessment of the protease/antiprotease balance. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
 • Kostrzewska-Szlakowska I, Kiersztyn B (2017) Microbial biomass and enzymatic activity of the surface microlayer and subsurface water in two dystrophic lakes. Polish J Microbiol 66
 • Pawłowska J, Aleksandrzak-Piekarczyk T, Banach A, Kiersztyn B, Muszewska A, Serewa L, Szatraj K, Wrzosek M (2016) Preliminary studies on the evolution of carbon assimilation abilities within Mucorales. Fungal Biol 120:752–763
 • Siuda W, Jasser I, Kiersztyn B (2013) Enzymatic “ Fingerprinting ” of Physiological Diversity of Microbial Communities in Clear-Water and Humic Lakes. Polish J Microbiol  :715–728
 • Kalinowska K, Guśpiel A, Kiersztyn B, Chróst RJ (2013) Factors controlling bacteria and protists in selected Mazurian eutrophic lakes (North-Eastern Poland) during spring. Aquat Biosyst 9:9
 • Kiersztyn B, Siuda W, Chróst RJ (2012) Persistence of bacterial proteolytic enzymes in lake ecosystems. FEMS Microbiol Ecol 80:124–134

Realizacja NETMAX