Barbara Pietrzak, dr

Foto

Adiunkt

Zakład Hydrobiologii
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
p. 5.20, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 568
Email: b.pietrzak@uw.edu.pl

profil google scholar

profil publons

Jestem ekolożką, przekonaną, że we współczesnym świecie ekologia odgrywa ogromną rolę jako nauka, chociaż czasem o tym nie pamiętamy. Odkrywa istniejące w ekosystemach świata powiązania i mechanizmy funkcjonowania tych ekosystemów. Pomaga tym samym lepiej rozumieć konsekwencje działań człowieka na planecie i znajdować rozwiązania dla problemów lokalnych i globalnych. Podczas zajęć staram się pokazywać niektóre z tych powiązań, zachęcać do stawiania pytań i podsuwać narzędzia do samodzielnego znajdowania na nie odpowiedzi.

Moją dziedziną jest też biologia ewolucyjna i w swoich badaniach skupiam się przede wszystkim na tym, jak zwierzęta radzą sobie z przeróżnymi wyzwaniami, na przykład z zagrożeniem ze strony drapieżnika, jak kształtują się zwierzęce indywidualności behawioralne i – nowy wątek – jak, korzystając z perspektywy ewolucyjnej, komunikować się w sprawach związanych ze stanem globalnego środowiska i kształtować relacje między człowiekiem a resztą przyrody.

 

Aktualnie prowadzone zajęcia

Ekofizjologia
Ekologia behawioralna
Ekologia (dla bioinformatyków)
Ekologia ogólna
Ekologia terenowa
Etologia zwierząt
Functioning of nature and ecosystem services
Globalne zmiany środowiska
Konkurencja i drapieżnictwo
Różnorodność biologiczna
World at crossroads
Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta

 

Granty

Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt, NCN SONATA, 2017-2020, kierownik

Wpływ temperatury na skład gatunkowy i strukturę wielkości zespołów zooplanktonu jeziornego, NCN, 2011-2014, wykonawca

Interakcje sinice – wioślarki planktonowe w warunkach prognozowanego ocieplenia klimatu, MNiSW, 2009-2012, wykonawca

Ekologia starzenia się – model Daphnia, MNiSW Iuventus Plus, 2010-2011, kierownik

Ekologiczne i molekularne aspekty starzenia się – model Daphnia, MNiSW, 2007-2009, kierownik

 

Wybrane publikacje

Parysek M., Pietrzak B. 2020. Weak swimming response of a bdelloid rotifer to chemical cues of a native copepod predator. Journal of Ethology (in press) DOI: 10.1007/s10164-020-00676-w

Pietrzak B., Rabus M., Religa M., Laforsch C., Danko M.J. 2020. Phenotypic plasticity of senescence in Daphnia under predation impact: No ageing acceleration when the perceived risk decreases with age. Royal Society Open Science 7: 191382. PDF

Ślusarczyk M., Pinel-Alloul B., Pietrzak B. 2019. Mechanisms facilitating dispersal of dormant eggs in a planktonic crustacean. In: Alekseev V., Pinel-Alloul B. (eds.) 2019. Dormancy in aquatic invertebrates. Theory, human use and modelling. Monographiae Biologicae (Springer) 92: 137-161

Kaczmarek Ł., Roszkowska M., Fontaneto D., Jezierska M., Pietrzak B., Wieczorek R., Poprawa I., Kosicki J.Z., Karachitos A., Kmita H. 2019. Staying young and fit? Ontogenetic and phylogenetic consequences of animal anhydrobiosis. Journal of Zoology 309: 1-11

Pietrzak B., Sharma V., Wasalathanthri D., Ellwanger J.H., Sanganyado E., Buschke F., Beardsley F.R., Agarwal D., Jensen M.M., Easun T.L., Lin H., Zhou K., Jordan E.J., Oda F.S., MacKay H., Coffey E., Yoho R., Winter M. 2018. Nurturing connections to the environment. Science 362: 886-888. PDF

Pietrzak B., Grzesiuk M., Dorosz J., Mikulski A. 2018. When males outlive females: sex-specific effects of temperature on lifespan in a cyclic parthenogen. Ecology and Evolution 8: 9880-9888. PDF

Pietrzak B., Ward A., Cheung M.K., Schwendimann B.A., Mollaoglu G., Duong M.T., Ulltveit-Moe N., Allareddy V., Dutton-Regester K., Zhang J. i in. 2018. Education for the future. Science 360: 1409-1412

Pietrzak B., Pijanowska J., Dawidowicz P. 2017. The effect of temperature and kairomone on Daphnia escape ability: a simple bioassay. Hydrobiologia 798: 15–23

Ślusarczyk M., Grabowski T., Pietrzak B. 2017. Quantification of floating ephippia in lakes: A step to better understanding high dispersal propensity of freshwater plankters. Hydrobiologia 798: 61-72

Pietrzak B., Dawidowicz P., Prędki P., Dańko M.J. 2015. How perceived predation risk shapes patterns of aging in water fleas. Experimental Gerontology 69: 1–8

Bednarska A., Pietrzak B., Pijanowska J. 2014. Effect of poor manageability and low nutritional value of cyanobacteria on Daphnia magna life history performance. Journal of Plankton Research 36: 838-847

Pietrzak B., Bednarska A., Markowska M., Rojek M., Szymanska E., Slusarczyk M. 2013. Behavioural and physiological mechanisms behind extreme longevity in Daphnia. Hydrobiologia 715: 125–134

Dawidowicz P., Prędki P., Pietrzak B. 2013. Depth-selection behavior and longevity in Daphnia: an evolutionary test for the predation-avoidance hypothesis. Hydrobiologia 715: 87–91

Pietrzak B. 2011. Interclonal differences in age-specific performance in Daphnia magna. Journal of Limnology 70: 345-352

Pietrzak B., Bednarska A., Grzesiuk M. 2010. Longevity of Daphnia magna males and females. Hydrobiologia 364: 71-75

Pietrzak B., Grzesiuk M., Bednarska A. 2010. Food quantity shapes life history and survival strategies in Daphnia magna (Cladocera). Hydrobiologia 364: 51-54

Dawidowicz P., Prędki P., Pietrzak B. 2010. Shortened lifespan – another cost of predator avoidance in cladocerans? Hydrobiologia 643: 27-32

Ślusarczyk M., Pietrzak B., 2008. To sink or float: The fate of dormant offspring is determined by maternal behaviour in Daphnia. Freshwater Biology 53: 569-576

Pietrzak B., Ślusarczyk M., 2006. The fate of the ephippia: Daphnia dispersal in time and space. Polish Journal of Ecology 54: 709-714

Realizacja NETMAX