Barbara Pietrzak, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 5.20
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 568
Fax.: 22 55 26 575
Email: b.pietrzak@uw.edu.pl

Jestem ekolożką, przekonaną, że we współczesnym świecie ekologia odgrywa ogromną rolę jako nauka, chociaż czasem o tym nie pamiętamy. Odkrywa istniejące w ekosystemach świata powiązania i mechanizmy funkcjonowania tych ekosystemów. Pomaga tym samym lepiej rozumieć konsekwencje działań człowieka na planecie i znajdować rozwiązania dla problemów lokalnych i globalnych. Podczas zajęć staram się pokazywać niektóre z tych powiązań, zachęcać do stawiania pytań i podsuwać narzędzia do samodzielnego znajdowania na nie odpowiedzi.

Moją dziedziną jest też biologia ewolucyjna i w swoich badaniach skupiam się przede wszystkim na tym, jak zwierzęta radzą sobie z przeróżnymi wyzwaniami, na przykład z zagrożeniem ze strony drapieżnika, jak kształtują się zwierzęce indywidualności behawioralne i – nowy wątek – jak, korzystając z perspektywy ewolucyjnej, komunikować się w sprawach związanych ze stanem globalnego środowiska i kształtować relacje między człowiekiem a resztą przyrody.

 

Aktualnie prowadzone zajęcia

Ecology of aquatic and terrestrial ecosystems
Ekofizjologia
Ekologia behawioralna
Ekologia (dla bioinformatyków)
Ekologia ogólna
Ekologia terenowa
Etologia zwierząt
Konkurencja i drapieżnictwo
Różnorodność biologiczna
Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta

 

Granty

Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt, NCN SONATA, 2017-2020, kierownik

Wpływ temperatury na skład gatunkowy i strukturę wielkości zespołów zooplanktonu jeziornego, NCN, 2011-2014, wykonawca

Interakcje sinice – wioślarki planktonowe w warunkach prognozowanego ocieplenia klimatu, MNiSW, 2009-2012, wykonawca

Ekologia starzenia się – model Daphnia, MNiSW Iuventus Plus, 2010-2011, kierownik

Ekologiczne i molekularne aspekty starzenia się – model Daphnia, MNiSW, 2007-2009, kierownik

 

Wybrane publikacje

Pietrzak B., Grzesiuk M., Dorosz J., Mikulski A. 2018. When males outlive females: sex-specific effects of temperature on lifespan in a cyclic parthenogen. Ecology and Evolution 00: 00-00. DOI: 10.1002/ece3.4473

Pietrzak B., Ward A., Cheung M.K., Schwendimann B.A., Mollaoglu G., Duong M.T., Ulltveit-Moe N., Allareddy V., Dutton-Regester K., Zhang J. i in. 2018. Education for the future. Science 360: 1409-1412

Pietrzak B., Pijanowska J., Dawidowicz P. 2017. The effect of temperature and kairomone on Daphnia escape ability: a simple bioassay. Hydrobiologia 798: 15–23

Ślusarczyk M., Grabowski T., Pietrzak B. 2017. Quantification of floating ephippia in lakes: A step to better understanding high dispersal propensity of freshwater plankters. Hydrobiologia 798: 61-72

Pietrzak B., Dawidowicz P., Prędki P., Dańko M.J. 2015. How perceived predation risk shapes patterns of aging in water fleas. Experimental Gerontology 69: 1–8

Bednarska A., Pietrzak B., Pijanowska J. 2014. Effect of poor manageability and low nutritional value of cyanobacteria on Daphnia magna life history performance. Journal of Plankton Research 36: 838-847

Pietrzak B., Bednarska A., Markowska M., Rojek M., Szymanska E., Slusarczyk M. 2013. Behavioural and physiological mechanisms behind extreme longevity in Daphnia. Hydrobiologia 715: 125–134

Dawidowicz P., Prędki P., Pietrzak B. 2013. Depth-selection behavior and longevity in Daphnia: an evolutionary test for the predation-avoidance hypothesis. Hydrobiologia 715: 87–91

Pietrzak B. 2011. Interclonal differences in age-specific performance in Daphnia magna. Journal of Limnology 70: 345-352

Pietrzak B., Bednarska A., Grzesiuk M. 2010. Longevity of Daphnia magna males and females. Hydrobiologia 364: 71-75

Pietrzak B., Grzesiuk M., Bednarska A. 2010. Food quantity shapes life history and survival strategies in Daphnia magna (Cladocera). Hydrobiologia 364: 51-54

Dawidowicz P., Prędki P., Pietrzak B. 2010. Shortened lifespan – another cost of predator avoidance in cladocerans? Hydrobiologia 643: 27-32

Ślusarczyk M., Pietrzak B., 2008. To sink or float: The fate of dormant offspring is determined by maternal behaviour in Daphnia. Freshwater Biology 53: 569-576

Pietrzak B., Ślusarczyk M., 2006. The fate of the ephippia: Daphnia dispersal in time and space. Polish Journal of Ecology 54: 709-714

Realizacja NETMAX