Anna Sikora, dr inż.

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 5.10
02-089 Warszawa
Tel: 22 552 65 20
Fax: 22 552 65 75
Email: a.b.sikora@uw.edu.pl  anna.sikora@biol.uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania koncentrują się wokół ekologii słodkowodnych wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia. W swoich badaniach poszukuje wytłumaczenia obserwowanej zależności wielkości ciała wioślarek planktonowych od szerokości geograficznej (średniej temperatury wód).

Aktualnie prowadzone zajęcia:

 • Zoologia
 • Flora i fauna
 • Hydrobiologia
 • Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych
 • Biocenozy jeziorne i rzeczne

Granty:

 •  Wpływ sinic nitkowatych Cylindrospermopsis raciborskii na zdolność konkurencyjną dużych i małych gatunków wioślarek w różnych warunkach termicznych – Grant na Badania Własne 2010/2011 kierownik projektu
 • Wpływ nitkowatych sinic w różnych warunkach termicznych na tempo filtracji i respiracji wioślarek planktonowych różniących się wielkością ciała – Grant na Badania Własne 2011/2012 - kierownik projektu
 • Wpływ temperatury hodowli glonów na ich jakość jako pokarmu dla różniących się wielkością wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia – Grant na Badania Własne 2012/2013 - kierownik projektu 

Publikacje:

 • Sikora A., Dawidowicz P. 2014 Do the presence of filamentous cyanobacteria and an elevated temperature favor small-bodied Daphnia in interspecific competitive interactions? Fundamental and Applied Limnology in press
 • Sikora A., Dawidowicz P., von Elert E. 2014 Daphnia fed algal food grown at elevated temperature have reduced fitness - Journal of Limnology DOI http://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2014.898.
 • Dobrzańska J., Filipowicz S., Sikora A., Pełnia-Iwanicka E. (2011) Ważki (ODONATA) wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie. Odonatrix 7 (2): 33-40.

Realizacja NETMAX