Anna Bednarska, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 520
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26568
Fax.: 22 55 26575
Email: a.bednarska[at]uw.edu.pl
profil na Google Scholar

 

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia zwierząt planktonowych
 • interakcje fito - zooplankton
 • adaptacja Daphnia do stresu środowiskowego
 • wpływ prognozowanych zmian klimatu na relację Daphnia- sinice
 • molekularne podłoże plastyczności fenotypowej

Aktualnie prowadzone zajęcia:

 • Pracownia specjalizacyjna IV roku dla magistrantów Zakładu Hydrobiologii

Granty

 • Znaczenie matczynego i ojcowskiego zestawu genów w ekspresji zmian fenotypowych u Daphnia wywołanych obecnością sinic (kierownik projektu, BW 1680/6, 2005)
 • Plastyczność fenotypowa czystych klonów Daphnia i ich hybryd w odpowiedzi na różne aspekty negatywnego oddziaływania sinic (kierownik projektu, KBN, 2005-2007)
 • Interakcje sinice – wioślarki planktonowe w warunkach prognozowanego ocieplenia klimatu (kierownik projektu, MNiSW, 2009-2012)
 • Wpływ obecności sinic i warunków prognozowanego ocieplenia klimatu na elementy ekologii rozrodu wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia (kierownik projektu, NCN, 2016-2019)

Wybrane publikacje

 • Bednarska A., Pietrzak B., i Pijanowska J. (2014) - Effect of poor manageability and low nutritional value of cyanobacteria on Daphnia magna life history performance. Journal of Plankton Research, 36: 838-847 PDF via publisher
 • Bednarska A., Slusarczyk M. (2013) - Effect of non-toxic, filamentous cyanobacteria on egg abortion in Daphnia under various thermal conditions. Hydrobiologia 715:151–157 PDF via publisher
 • Pietrzak B., Bednarska A., Markowska M., Rojek M., Szymanska E., Slusarczyk M. (2013) - Behavioural and physiological mechanisms behind extreme longevity in Daphnia. Hydrobiologia 715: 125-134 PDF via publisher
 • Bednarska A., Łoś J., Dawidowicz P. (2011) - Temperature dependent effect of filamentous cyanobacteria on Daphnia magna life history traits. Journal of Limnology 70: 353-358 PDF
 • Pietrzak B., Bednarska A., Grzesiuk M. (2010) - Longevity of Daphnia magna males and females - Hydrobiologia 364: 71-75 PDF via publisher
 • Pietrzak B., Grzesiuk M., Bednarska A. (2010) - Food quantity shapes life history and survival strategies in Daphnia magna (Cladocera) - Hydrobiologia 364: 51-54 PDF via publisher
 • Van Doorslaer W., Stoks R., Duvivier C., Bednarska A., De Meester L. (2009) - Population dynamics determine genetic adaptation to temperature in Daphnia - Evolution 63: 1867-1878 PDF
 • Bednarska A., Dawidowicz P. (2007) - Change in filter-screen morphology and depht selection: uncoupled responses of Daphnia to the presents of filamentous cyanobacteria - Limnol.Oceanogr. 52:2358-2363 PDF
 • Bednarska A.(2006) - Adaptive changes in morphology of Daphnia filter appendages in response to food stress - Pol. J. Ecol. 54:663-667 PDF
 • Bednarska A.(2006) - Sinice ich wpływ na roœlinożerne zwierzęta planktonowe - Wiad. Ekol. 52:58-87

 

Realizacja NETMAX