Andrzej Mikulski, dr hab.

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 514
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 599
Fax: 22 55 26 575
Email: a.mikulski@uw.edu.pl

Google scholar

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych (wykłady, ćwiczenia i koordynacja całości)
Zoologia (wersja duża - zajęcia ze skorupiaków i szczękoczułkowców)
Zoologia 
(wersja mała - zajęcia ze skorupiaków i szczękoczułkowców)
Zoologia konserwatorska (dwa wykłady)
Ekologia ogólna (dwa zajęcia i koordynacja ćwiczeń)
Ekologia ogólna (wersja mała) (jedne zajęcia i koordynacja ćwiczeń)
Ekologia (dla bioinformatyków - trzy wykłady, dwa ćwiczenia i koordynacja ćwiczeń)
Hydrobiologia (zajęcia z migracji organizmów jeziornych)
Flora i fauna (zajęcia dotyczące ryb słodkowodnych)

Granty

Kierownik grantu NCN NN304 138940: „Plankton drobnych zbiorników miejskich – studium dyspersji w czasie i przestrzeni” lata 2011-2014 (w trakcie realizacji).
Główny wykonawca w grancie KBN 0941/B/P01/2008/35: „Ewolucja płci - model Daphnia” (kier. dr hab. Joanna Pijanowska) lata 2008-2012 (rozliczony).
Kierownik grantu KBN 2 PO4F 004 28: „Tolerancja na zasolenie – model Daphnia”, lata 2004-2008 (rozliczony).
Główny wykonawca w grancie KBN 6 PO4F 036 26: „Rola białek stresowych i metylacji DNA w ekspresji plastyczności fenotypowej - model Daphnia” (kier. dr hab. Joanna Pijanowska) lata 2004-2007 (rozliczony).
Wykonawca w grancie KBN 6 PO4F 018 21: „Ekologia trzech sympatrycznych gatunków Daphnia i ich hybryd” (kier. dr hab. P. Dawidowicz), lata 2001-2005.
Główny wykonawca w grancie KBN 6 PO4F 073 12: “Zmiany w historiach życia wioślarek planktonowych wywołane obecnością drapieżców i ich konsekwencje w kolejnych pokoleniach osobników potomnych”, (kier. dr J. Pijanowska), lata 1997-2001.

Wybrane publikacje

Mikulski, A., Bernatowicz, P., Grzesiuk, M., Kloc, M., Pijanowska, J. (2011) - Differential Levels of Stress Proteins (HSPs) in Male and Female Daphnia magna in Response to Thermal Stress: A Consequence of Sex-Related Behavioral Differences? - J. Chem. Ecol. 37: 670-676.
Mikulski, A., Pijanowska J. (2010) - When and how can  Daphnia prepare their offspring for the threat of predation? - Hydrobiologia 643: 21-26.
Mikulski, A., Pijanowska J. (2009) - Maternal experience can enhance production of resting eggs in Daphnia exposed to the risk of fish predation - Fund. Appl. Limnol. 174: 301-305.
Mikulski, A., Grzesiuk, M., Kloc, M., Pijanowska J. (2009) - Heat shock proteins in Daphnia detected using commercial antibodies: description and responsiveness to thermal stress – Chemoecology 19: 69-72.  
Mikulski A. (2006) - Can crowding stimulate Daphnia to produce neonates more resistant to starvation? - Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 1119-1121.
Mikulski A. (2005) - Induction time and reversibility of changes in Daphnia life history caused by the presence of fish - J. Plankt. Res. 27: 757-762.
Mikulski A., Lipowska D. & Pijanowska J. (2004) - Ontogenetic changes in Daphnia responsiveness to fish kairomone - Hydrobiologia 526: 219-224.
Mikulski A. (2003) - Ekologiczne znaczenie efektu matczynego - Wiad. Ekol. 49: 97-113.
Mikulski A. (2001) - The presence of fish induces the quick release of offspring by Daphnia - Hydrobiologia 442: 195-198.

 

Realizacja NETMAX