Andrzej Kołodziejczyk, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
adres:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 518
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 ...
Fax: 22 55 26 575
Email: a.kolodziejczyk@uw.edu.pl

Interesuję się biologia i ekologią mięczaków słodkowodnych i morskich, biologią morza, zoogeografią, a także historią i filozofią (i to nie tylko nauki). Prowadziłem bądź prowadzę badania terenowe dotyczące występowania mięczaków w różnych typach wód, wieloletnich zmian ich występowania oraz wpływu zanieczyszczeń i trofii na występowanie makrofauny bezkręgowej. Ostatnio zajmuje się gatunkami inwazyjnymi mięczaków, pojawiającymi się w naszych wodach śródlądowych  – ich rozprzestrzenianiem się oraz wpływem na rodzime biocenozy i gatunki. Obszary na których prowadziłem lub prowadzę badania, to Wielkie Jeziora Mazurskie i Pojezierze Suwalskie, drobne zbiorniki wodne Warszawy, rzeki całej Polski oraz jeziora Tatr.

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Granty

Wybrane publikacje

Kołodziejczyk A., Lewandowski K., Stańczykowska A. 2009. Long-term changes of mollusc assemblages in bottom sediments of small, semi-isolated lakes of different trophic state. Pol. J. Ecol. 57 (2):331-339.

Kołodziejczyk A., Niedomaga W. 2009. Relict invertebraters in lacustrine habitats: life history of Pallaseopsis quadrispinosa (Sars, 1867) (Amphipoda: Gammaridae) in  deep mesotrophic lake. Pol. J. Ecol. 57 (4): 729-740.

Kołodziejczyk A. 2008. Namułek pospolity Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828).W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.); Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. (1) CD, Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, (2) www.iop.krakow.pl/gatunkiobce

Brzeziński T., Kołodziejczyk A. 2001. Distribution of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) in waters of the Wigry National Park (NE Poland) and the effect of selected habitat factors on its occurrence. Folia Malacologica, 9 (3): 125-135.

Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wyd. UW, Warszawa, 250 str.

Realizacja NETMAX