Alicja Pawelec, mgr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii,

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, p. 513

02-089 Warszawa

Tel.: 22 55 26 600

Email: apawelec@biol.uw.edu.pl

Zajmuję się badaniem gatunków obcych i inwazyjnych zwierząt, ich biologią, ekologią, wpływem na gatunki rodzime i całe ekosystemy, przyczynami ich rozprzestrzeniania się i prognozowanymi kolonizacjami kolejnych obszarów. W szczególności interesują mnie obce i inwazyjne gatunki ryb i zmiany jakie wprowadzają w skolonizowanych przez siebie ekosystemach. Interesuję się również ochroną środowisk słodkowodnych i ich przyrody oraz popularyzowaniem wiedzy o  ich funkcjonowaniu.

Realizacja NETMAX