Alicja Pawelec, dr

Foto

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoology
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, p. 513
02-089 Warszawa
Tel.: 22 55 26 600
Email: apawelec@biol.uw.edu.pl

Zajmuję się badaniem gatunków obcych i inwazyjnych zwierząt, ich biologią, ekologią, wpływem na gatunki rodzime i całe ekosystemy, przyczynami ich rozprzestrzeniania się i prognozowanymi kolonizacjami kolejnych obszarów. W szczególności interesują mnie obce i inwazyjne gatunki ryb i zmiany jakie wprowadzają w skolonizowanych przez siebie ekosystemach. Interesuję się również ochroną środowisk słodkowodnych i ich przyrody oraz popularyzowaniem wiedzy o  ich funkcjonowaniu.

Realizacja NETMAX