Wyposażenie
W budynku stacji znajdują się trzy laboratoria oferujące miejsca analityczne dla kilkunastu osób. Największe laboratorium może pełnić funkcję sali seminaryjnej dla ok. 25 osób, wyposażonej w ekran, tablicę oraz rzutnik multimedialny.
W stacji znajduje się niewielka "biblioteka" zawierająca podstawowe atlasy roślin i zwierząt, podręczniki limnologiczne oraz kilka roczników czasopism hydrobiologicznych. Stacja posida łącze internetowe o niewielkiej prędkości na jaką pozwala modem GSM.
Prace badawcze mogą być prowadzone w laboratoriach, "akwarialni" oraz na terenie otwartym.
W stacji znajduje sie kilka łodzi wiosłowych, kuter motorowy dla 12 osób, a także niewielki samochód terenowy, które mogą być wynajmowane na warunkach ustalonych z kierownikiem stacji.