Adres Stacji:
Stacja Hydrobiologiczna
Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego,
Pilchy 5, 12-200 Pisz
Tel. (48-87) 5623035

W chwili obecnej Stacja nie posiada stałego personelu, a jest pod opieką Państwa Turłajów, mieszkających opodal.
We wszelkich sprawach związanych z działalnością Stacji, proszę kontaktować się, z kierownikiem Stacji:

Mirosławem Ślusarczykiem
Zakład Hydrobiologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101 p 515
02-089 Warszawa
e-mail: m.slusarczyk@uw.edu.pl
tel. kom. (48) 506 412 358
fax (48-22) 5526575