Działalność
Stacja terenowa służy przede wszystkim funkcjom dydaktycznym i badawczym realizowanym przez studentów i pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W miarę wolnych miejsc, ze Stacji mogą korzystać inne osoby w celach naukowych lub pozanaukowych.
W Stacji odbywają sie zajęcia terenowe z ekologii terenowej, ekologii ekosystemów" oraz ekologii ekosystemów wodnych i lądowych (maj, czerwiec, lipiec), seminaria wyjazdowe, warsztaty naukowe oraz prowadzona jest działalność badawcza. Większość prowadzonych tu badań dotyczy problematyki limnologicznej, ale mile widziani są tu także badacze innych dziedzin.
Stację otaczają pola uprawne, łąki, las, tereny bagienne, niewielkie cieki (Czarna Stuga, Wilkus, Święcek, Konopka) oraz jezioro. Urozmaicony krajobraz okolic Stacji umożliwia nie tylko prowadzenie badań terenowych w różnych środowiskach, ale także zachęca do różnorodnych form spędzania wolnego czasu (wodne i lądowe wycieczki), obserwacja roślin i zwierząt w naturalnym środowisku, kąpiel w jeziorze itp.
Choć Stacja może przyjmować gości przez cały rok, wykorzystywana jest najczęściej od wiosny do jesieni. W sezonie grzewczym przyjmujemy grupy min. 10-cio osobowe.