Propozycje tematów prac licencjackich możliwych do realizacji w ZHUW

Proponowane przez nas tematy stanowią pewne ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy licencjackiej. Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony PT Studentów i poprowadzenie licencjatów wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

 • Zmiany rozmiarów ciała słodkowodnych wioślarek planktonowych z szerokością geograficzną (prof. Piotr Dawidowicz)
 • Sezonowa dynamika zooplanktonu w stawach makrofitowej oczyszczalni ścieków (prof. Piotr Dawidowicz)
 • Zooplankton Wielkich Jezior Mazurskich o zróżnicowanej trofii (prof. Piotr Dawidowicz)
 • Różnice w składzie gatunkowym wybranych grup litoralnego bentosu występującego na różnych typach podłoża w Jeziorach Mazurskich (dr Paweł Koperski)
 • Wpływ stopnia astatyzmu drobnych zbiorników na skład gatunkowy wybranych grup bentosu (dr Paweł Koperski)
 • Porównanie składu gatunkowego wybranych grup bentosu w różnych typach środowisk słodkowodnych Warszawy (dr Paweł Koperski)
 • Rejon ponto-kaspijski jako źródło gatunków inwazyjnych (dr Andrzej Kołodziejczyk)
 • Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód w Polskim, Bałtyku (dr Andrzej Kołodziejczyk)
 • Wielkie Jeziora Amerykańskie jako rejon kolonizacji przez obce gatunki zwierząt (dr Andrzej Kołodziejczyk)
 • Gatunki obce – zagrożenie czy szansa? (dr Andrzej Kołodziejczyk)
 • Mięczaki różnych typów wód Warszawy – kolonizacja i wymieranie (dr Andrzej Kołodziejczyk)
 • Wpływ temperatury na długość życia samców i samic wioślarek planktonowych (dr Andrzej Mikulski)
 • Moment wylegania form przetrwalnych u skorupiaków z miejskich zbiorników astatycznych jako ważny element wpływający na ich dostosowanie (dr Andrzej Mikulski - praca eksperymentalna)
 • Czy formy przetrwalne Daphnia służące dypersji w czasie (opadające na dno) różnią się morfologicznie od tych przeznaczanych do przenoszenia w przestrzzni (deponowanych na powierzchni wody)? (dr Andrzej Mikulski - opracowanie zgromadzonego materiału)
 • Rekultywacja jezior w Polsce - studium przypadków (dr Andrzej Mikulski - praca literaturowa)
 • Wpływ bodźców zmysłowych na starzenie się zwierząt (dr Barbara Pietrzak - praca literaturowa)
 • Koncepcja osobowości w odniesieniu do zwierząt bezkręgowych  (dr Barbara Pietrzak - praca literaturowa)
 • Wpływ probiotyków na zwierzęta planktonowe  (dr Barbara Pietrzak - badania laboratoryjne)
 • Ochrona morświna w Morzu Bałtyckim (dr Barbara Pietrzak - praca literaturowa)
 • Efektywność żerowania ryby planktonożernej w różnych zakresach spektrum światła (dr Mirosław Ślusarczyk, mgr Piotr Maszczyk)
 • Głód a wielkość racji pokarmowej ryb (dr Mirosław Ślusarczyk, mgr Piotr Maszczyk)
 • Porównanie długowieczności skorupiaków planktonowych zasiedlających astatyczne i statyczne zbiorniki wodne  (dr Mirosław Ślusarczyk) - badania laboratoryjne
 • Porównanie wrażliwości na oddziaływanie skrajnych warunków abiotycznych aktywnych organizmów zasiedlających astatyczne i statyczne zbiorniki wodne (dr Mirosław Ślusarczyk) - badania laboratoryjne
 • Poszukiwanie sygnałów środowiskowych przerywających stan spoczynku jaj przetrwalnych wioślarek (dr Mirosław Ślusarczyk) - badania laboratoryjne.
 • Poszukiwanie sposobu przerwania fazy obligatoryjnego spoczynku jaj przetrwalnych skorupiaków planktonowych - badania laboratoryjne.
 • Wykorzystanie metod hydroakustycznych w tworzeniu map batymetrycznych środowisk wodnych (dr Mirosław Ślusarczyk) - praca literaturowa.
 • Perspektywy wykorzystania fotoautotrofów  planktonowych do wielkoskalowej produkcji paliw płynnych  (dr Mirosław Ślusarczyk) - praca literaturowa. 

 

Realizacja NETMAX