Prace habilitacyjne

Lista do uzupełnienia

  • Mikulski A. 2019 - Organizm zmiennocieplny w środowisku termicznie heterogennym - model Daphnia
  • Ślusarczyk M. 2012 - Diapauza jako mechanizm dyspersji w czasie i przestrzeni u skorupiaków planktonowych rodzaju Daphnia / Diapause as a mechanism of temporal and spatial dispersal in planktonic crustaceans of the genus Daphnia
  • Koperski P. 2011 - Ocena i ochrona różnorodności biologicznej słodkowodnych bezkręgowców
  • Dawidowicz P. 1999 - Koszty behawioralnej obrony przed drapieżnictwem - model dobowych migracji pionowych zwierząt planktonowych.
  • Pijanowska J. 1999 - Indukowane przez drapieżcę mechanizmy obronne wioślarek planktonowych.
  • Prejs AM.
  • Gliwicz ZM. 1976Wybiórczość pokarmowa filtratorów planktonowych a sukcesja sezonowa w jeziorze eutroficznym/Food size selection and seasonal succession of filter feeding zooplankton in an eutrophic lake.  
  • Pieczyńska E. 1971 - Ekologia pobrzeża jeziornego / Ecology of the eulittoral zone of lakes 

Realizacja NETMAX