Sukces naszych dyplomantów w konkursie Gieysztora

Informujemy, że troje naszych dyplomantów zostało laureatami tegorocznej edycji konkursu im. Gieysztora, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.

Marcin Żebrowski otrzymał nagrodę 1go stopnia za pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ podwyższonej temperatury w epilimnionie i deficytów tlenowych w metalimnionie jeziornym na tempo żerowania ryby planktonożernej”, którą wykonał pod kierunkiem dra Piotra Maszczyka z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego..

Olga Augustyniuk otrzymała nagrodę 2go stopnia za pracę magisterską zatytułowaną "Historia rozwoju jeziora Godle na podstawie analizy subfosylnych szczątków Cladocera", którą wykonała pod kierunkiem dr hab. Edyty Zawiszy z Intytutu Nauk Geologicznych PAN oraz dra hab. Mirosława Ślusarczyka z Zakładu Hydrobiologii UW.

Wojciech Wilczyński otrzymał wyróżnienie za pracę magisterską zatytułowaną „Charakterystyka składu mikrobioty przewodu pokarmowego dorszy bałtyckich (Gadus morhua callarias) pochodzących z miejsca zrzutu broni chemicznej”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka oraz dr hab. Moniki Radlińskiej z  Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy laureatom i opiekunom.

Więcej o wynikach:

http://www.pth.home.pl/portal/index.php/konkursy-pth/nagrodzone-prace-w-konkursach/19-konkurs-gieysztora-nagrodzone-prace 

Więcej o konkursie:

http://www.pth.home.pl/portal/index.php/konkursy-pth/12-nagrody-im-profesora-mariana-gieysztora

Realizacja NETMAX