Ekologia behawioralna

Program

Plan ćwiczeń w 2019 roku

Na program ćwiczeń składają się dwie części:

Projekt realizowany w ZOO (prowadzi dr Tomasz Grotat) (prezentacje w sali 4.32)

Projekt realizowany w laboratorium lub przestrzeni miejskiej (prowadzi dr Barbara Pietrzak) (seminaria w sali 5.03)

 

Harmonogram działań (projekt miejski lub laboratoryjny)

Lab 1. 6 marca. Wprowadzenie w tematykę zajęć i projektów badawczych

Czym jest behawior? Czym zajmuje się ekologia behawioralna? Jak środowisko wpływa na behawior? Jakie są ekologiczne konsekwencje zachowań poszczególnych osobników w populacji?

Wybrane zagadnienia: efekty urbanizacji, heterogenność rozmieszczenia, osobowości zwierząt.

Lab 2. 13 marca. Obserwacja zachowań zwierząt w przestrzeni miejskiej. Pytania i hipotezy.

Lab 3. 3 kwietnia. Prezentacja projektu: pytania, hipotezy, uzasadnienie.

10 kwietnia. Konsultacje

Termin oddania projektów badań: 15 kwietnia

17 kwietnia. Konsultacje

Lab 4. 8 maja. Robocza prezentacja realizacji projektu, problemy i dyskusja

15 maja. Konsultacje

22 maja. Konsultacje

Termin oddania raportów: 4 czerwca

Lab 5. 5 czerwca. Omówienie i dyskusja wyników. Recenzja tekstu naukowego

Realizacja NETMAX