Anna Sikora, PhD

Foto

Department of Hydrobiology, Faculty of Biology,
Biological and Chemical Research Center, University of Warsaw
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warsaw
Tel: 00 48 22 552 65 20
Fax: 00 48 22 552 65 75
Email: a.b.sikora@uw.edu.pl  anna.sikora@biol.uw.edu.pl

Scientific interes:

I am interested in ecology of freshwater cladocerans of the genus Daphnia.  In my research I am investigating the effect of temperature on species composition and size structure of zooplankton communities. 

Teaching :

 • Zoology
 • Flora and fauna
 • Hydrobiology
 • Lake and river biocenosis
 • Protection and restoration of aquatic environments
 • Conservation zoology

Grant projects:

 •  Wpływ sinic nitkowatych Cylindrospermopsis raciborskii na zdolność konkurencyjną dużych i małych gatunków wioślarek w różnych warunkach termicznych – Grant na Badania Własne 2010/2011 kierownik projektu
 • Wpływ nitkowatych sinic w różnych warunkach termicznych na tempo filtracji i respiracji wioślarek planktonowych różniących się wielkością ciała – Grant na Badania Własne 2011/2012 - kierownik projektu
 • Wpływ temperatury hodowli glonów na ich jakość jako pokarmu dla różniących się wielkością wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia – Grant na Badania Własne 2012/2013 - kierownik projektu 

Selected publications:

 • Sikora A., Dawidowicz P. 2014 Do the presence of filamentous cyanobacteria and an elevated temperature favor small-bodied Daphnia in interspecific competitive interactions? Fundamental and Applied Limnology 185/ 3-4: 307-314
 • Sikora A., Dawidowicz P., von Elert E. 2014 Daphnia fed algal food grown at elevated temperature have reduced fitness - Journal of Limnology 73 (3): 421-427
 • Dobrzańska J., Filipowicz S., Sikora A., Pełnia-Iwanicka E. (2011) Ważki (ODONATA) wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie. Odonatrix 7 (2): 33-40.

Realizacja NETMAX